Sv. Stjepan Prvomučenik, đakon

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Stjepan Prvomučenik, đakon
Blagdan

Čitanja: Dj 6, 8-10; 7, 54-60; Ps 30, 3cd-4. 6ab. 7b. 8a. 17. 21ab; Mt 10, 17-22.

Obljetnica posvete crkve: Pakrac.


Evanđelje dana (Mt 10, 17-22)

“Ne govorite vi, nego Duh Oca vašega!”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Čuvajte se ljudi,
jer će vas predavati vijećima
i po svojim će vas sinagogama bičevati.
Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas
poradi mene, za svjedočanstvo njima i poganima.
Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti.
Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti.
Ta ne govorite to vi,
nego Duh Oca vašega govori u vama!
Brat će brata predavati na smrt
i otac dijete.
Djeca će ustajati na roditelje
i ubijati ih.
Svi će vas zamrziti
zbog imena moga.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.


Razmišljanje

U jednoj je viziji čula blažena Anđela Foligno ove riječi: »Tko me nije promatrao malenog, neće me ni velikog gledati.« – O Isuse, kako smo te malenog vidjeli! I kako smo u te vjerovali i ljubili te! – Malen, tako malen – rođen kraj puta; ljudi su te zatajili još prije tvog dolaska! Jedva rođen, već na smrt progonjen.
»Što si za mene manji postao, tim te više ljubim!« (Sv. Bernard)
»Pred tvojim jaslicama crpim novu snagu da ne klonem pod tvojim križem.«
Radosno primaju Krista njegovi i pozivaju sve narode zemlje da časte novorođenog kralja i služe mu.
Vjerovjesnici Crkve žure u sve zemlje da navijeste ljudima radosnu božićnu vijest: »Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega. Sva zemljo poklikni Jahvi!«

(Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Najkraći put prema Bogu jest ljubav prema čovjeku.

(Ivan Golub, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)