PDV: Pavao Filipović

Video-intervju “Pastores dabo vobis” sa svećenikom Požeške biskupije Pavlom Filipovićem koji je kroz 24 godine svećeništva vršio brojne službe, a trenutno je župnik Župe sv. Nikole Biskupa u Međuriću.