Upute za donacije i pomoć stradalima

Prehrambene namirnice i higijenske potrepštine mogu se donijeti u zgradu Caritasa (Cirakijeva 12, Požega), a novčani prilog uplatiti na bankovni račun Caritasa Požeške biskupije HR4223860021130011296 kod Podravske banke s naznakom „za žrtve potresa u Petrinji“ Pomoć se može donijeti i u sve Župe Požeške biskupije koje organiziraju prikupljanje pomoći.