Druga nedjelja kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Druga kroz godinu

Čitanja: 1 Sam 3, 3b-10.19; Ps 39, 2 i 4ab. 7-8a. 8b-9. 10; 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20; Iv 1, 35-42.


Evanđelje dana (Iv 1, 35-42)

„Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega.“

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.


Razmišljanje

Danas bih htio s Tobom, dragi Brate i draga Sestro, razmatrati identitet Kristova učenika. Ime kod Izraelaca označava identitet, poziv. Petar – Kefa je „stijena” vjere. To je Petrov poziv naspram ostalih Apostola i Kristove Crkve koja će se kasnije roditi. Moj identitet Kristova učenika proizlazi iz sakramenta Krštenja. U ovome svijetu trebam biti svjetlo Kristova Evanđelja. Nisam pozvan da budem „mamut” pobožnosti ili religioznosti svojih predaka ili pak „papiga” laganog, suvremenog, otvorenog katolicizma.
Potrebno je znati izvući iz riznice crkvene Predaje blago te crpsti novu, svježu, živu vodu Duha Svetoga. Sačuvati identitet una-toč novim danima, novim strujama, mislima, filozofskim i političkim smjerovima. Isus Krist, Jaganjac Božji uvijek je isti (usp. Heb 13, 8). Onaj koji je „radi nas i radi našega spasenja postao čovjekom” i koji je radi nas prolio Svoju Krv, uskrsnuo i pobijedio smrt, sotonu i patnju. Kakav je moj odnos s Isusom? B. W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Došla sam do toga da život, ako nije uključen u borbu zla i dobra, da je to lažni, prazni život koji je već odumro.

(Vesna Parun, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)