Četvrta nedjelja kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Četvrta kroz godinu

Čitanja: Pnz 18, 15-20; Ps 94, 1-2. 6-7ab. 7c-9; 1 Kor 7, 32-35; Mk 1, 21-28.


Evanđelje dana (Mk 1, 21-28)

„Učio ih je kao onaj koji ima vlast.“

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.


Razmišljanje

Isusov nauk budi divljenje i čuđenje jer Isus Svoje riječi pretače u čin i djelo. To znači da slušatelji mogu na licu mjesta iskusiti snagu tih riječi. Svaka riječ koju Isus izgovara ima svoju moć i dubinu. Te riječi su izgovorene kako bi uprisutnile onu stvarnost koju Isus očekuje — dakle naređuje duhu da napusti čovjeka u kojem se nastanio i kojim vlada. Nečisti duh je poslušan ovoj naredbi. Očevici, dakle, i vide, a ne samo da slušaju o djelotvornoj snazi Riječi. Glas o Isusu i Njegovu nauku i Njegovoj moći širi se po čitavom svijetu i kroz sva vremena i pokoljenja dopire i do nas te želi prodrijeti i u naše živote da bismo i mi mogli vidjeti i povjerovati u moć i snagu Njegove Rij eči. Jesam li spreman, pošto sam danas čuo ovaj Njegov nauk, krenuti za Njim i povjeriti Mu sve svoje kako bi me On vodio kroz život? H. C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Čovjek koji ne zna dati i primiti ljubav u biti je jako siromašan, najsiromašniji od siromašnih.

(Majka Terezija, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)