Ponedjeljak četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Hebr 11. 32-40; Ps 30, 20. 21. 22. 23. 24; Mk 5, 1-20.

Klanjanje: Požega – Duh Sveti.


Evanđelje dana (Mk 5, 1-20)

„Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!“

U ono vrijeme: Isus i učenici stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti — on koji ih je imao legiju. I prestraše se. A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.


Razmišljanje

I sama pomisao na opsjednutog čovjeka u nama ljudima stvara nelagodu. Opis načina života ovog opsjednutog vrlo jasno govori da je bio u velikim problemima. Vrijeme je provodio u grobovima, ozljeđivao sam sebe, imao nadljudsku snagu i drugi ljudi su bili nemoćni protiv njega. Zli duh je ovoga čovjeka očito doveo do toga da mu je oduzeo slobodu djelovanja. Sotona nas često želi dovesti do ropstva svake vrste, ali prije svega ropstva grijehu. Želi nam oduzeti slobodu i mogućnost da vršimo volju Božju. Često nam nudi prolazna zadovoljstva kao nešto čemu se treba potpuno predati. No malo po malo trčanje za užitcima ovoga svijeta stvori okove oko čovjeka i potpuno ga zarobi, čovjek postane ovisan o užitku. Dovoljno je malo pogledati svijet, ljude oko sebe i čovjek vrlo lako uvidi kako je mnogo onih koje je Sotona uspio uvući u ropstvo grijeha. Mnogi su završili u okovima grijeha, okovima ovisnosti o moći, o novcu, o bludu, kocki i misle da nema izlaza jer sami sebi ne mogu nikako pomoći. A ipak izlaz postoji! I on se nalazi u liku Onoga koji je s nama pod prilikama Kruha i Vina. Isus koji je oslobodio opsjednutog iz današnjeg Evanđelja može i želi osloboditi i tebe i mene od svih tjelesnih i duhovnih zarobljenosti. No, potrebno je doći pred Njega i poput opsjednutoga pokloniti Mu se jer On može sve!

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Ako čovjek u svom životu nije našao nešto zašto je spreman umrijeti, nije dostojan da živi.

(Martin Luther King, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)