Četvrtak četvrtog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Hebr 12, 18-19. 21-24; Ps 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11; Mk 6, 7-13.


Evanđelje dana (Mk 6, 7-13)

„Poče ih slati.“

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu te ih počne slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima. I zapovjedi im da na put ne nose ništa osim štapa: ni kruha, ni torbe, ni novca o pojasu, nego da nose samo sandale i da ne oblače dviju haljina.
I govoraše im: »Kad uđete gdje u kuću, u njoj ostanite dok ne odete odande. Ako vas gdje ne prime te vas ne poslušaju, iziđite odande i otresite prah ispod svojih nogu njima za svjedočanstvo.«
Otišavši, propovijedali su obraćenje, izgonili mnoge zloduhe, i mnoge su nemoćnike mazali uljem i oni su ozdravljali.


Razmišljanje

Te ih poče slati dva po dva… (Mk 6, 7) Zanimljiva je činjenica da Evanđelja ne pokazuju samo Isusovo djelovanje nego i kako On Svoje najbliže učenike koji idu za Njim, daruje Svojom vlašću. Jedinstvo ove grupe učenika zasniva se na uzajamnoj ljubavi. Ovoj će se prvoj svećeničkoj zajednici kasnije priključiti i drugi učenici koji će isto tako od Isusa dobiti zadatke. Isus ih šalje dva po dva (usp. Lk 10, 1; Mk 6, 7). Zajedništvo s drugima je velika pomoć u životu i radu. Isus želi da se Njegovi učenici odluče za zajedničko djelovanje, da nitko ne djeluje sam i da ne bude neovisan o Crkvenoj i Apostolskoj zajednice. Danas se spominjemo sv. Marije De Mattias, utemeljiteljice sestara Klanjateljica Krvi Kristove i zaštitnice Misionara Krvi Kristove te laičkih zajednica koje nose Ime Krvi Kristove. Rodila se u mjestu kojim su harali razbojnici i u kojem se prolijevala nevina krv. Tajna njezina djelovanja bila je poniznost i suradnja s drugim sestrama i Misionarima Krvi Kristove, napose sa Slugom Božjim don Ivanom Merlinijem, njezinim duhovnikom. Surađujući s Božjom Providnošću i klanjajući se Isusu — Jaganjcu Božjem pronalazila je snagu za obnovu svijeta. Od skromne, plahe djevojke postala je hrabra propovjednica koja je povukla veliko mnoštvo vjernika za sobom. Željela je propovijedati svima o velikoj Božjoj ljubavi čiji je najveći znak Kristova prolivena Krv. Privlačila je ljude svojom osobnošću i zauzetošću. Priključilo joj se jako puno mladih djevojaka. Zahvaljujući tome otvorila je oko sedamdeset samostana. Sveta Marijo De Mattias, izmoli nam milost klanjanja i ljubavi prema Raspetom Kristu, suradnje s drugim učenicima te pozornog zamjećivanja problema ovog svijeta i spremnog odgovaranja na njih. K. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

U životu rijetko možemo čovjeka upoznati od početka, a do kraja — nikad. Uvijek iskrsne nešto nepredviđeno. A književni teoretičari zamišljaju da nam mogu potpuno osvijetliti ljudsko biće.

(A. Solženjicin, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)