Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Pavao Miki i drugovi, mučenici
Spomendan

Čitanja: Hebr 13, 15-17. 20-21; Ps 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6; Mk 6, 30-34.

Klanjanje: Nova Gradiška – Bezgrješno začeće BDM.


Evanđelje dana (Mk 6, 30-34)

„Bijahu kao ovce bez pastira.“

U ono vrijeme: Apostoli se skupiše oko Isusa i izvijestiše ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu, na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.
Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati mnogočemu.


Razmišljanje

Kada je Isus poslao Svoje učenike u svijet s određenim zadatcima, oni se vraćaju radosni i izvješćuju Ga o svemu što su iskusili. To je za njih bilo jedno novo milosno iskustvo: Isus je imao povjerenja u njih i povjerio im zadatke. Isus, kao pravi Rabbin (Učitelj), poučavao ih je mnogo čemu. Uči ih da treba raditi, ali također da treba i odmarati. Treba unići u osamu, u tišinu, u susret sa Živim Bogom — poput Isusa. On sam je tako činio. U tom susretu Bog obnavlja njihovu snagu, čini ih spremnima za predstojeće zadatke. Isus se sažalio nad ispaćenim narodom koji je došao k Njemu. Nije ih ostavio same, napuštene, nego im je navješćivao Radosnu Vijest te tako jačao njihovu vjeru i ulijevao im nadu. Sve je to bila pouka i za Isusove učenike. Sve su od Njega upijali, od Njega učili. Kasnije, nakon Njegove smrti i Uskrsnuća, sami su tako živjeli i djelovali. Što je sa mnom? Kakav sam ja učenik? Kako vršim svoje zadatke (dužnosti) koje mi je Bog povjerio? Trudim li se pronalaziti vrijeme tišine i samoće koje ću provoditi s Bogom? Znam li odustati od svojih želja za molitvom kada mi Bog pošalje čovjeka u potrebi? D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Čovjek je bitno religiozno biće. Ako se ne klanja pravome Bogu, on nuž no stvara idole, kumire. Bogovi idoli tada postaju novac, karijera, užitak, standard, viast, moć, rasa, nacija, rad, napredak, znanost itd.

(Marijan Vugdelija, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)