Petak petog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Post 3, 1-8; Ps 31, 1-2. 5. 6. 7; Mk 7, 31-37.


Evanđelje dana (Mk 7, 31-37)

„Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.“

U ono vrijeme: Vrati se Isus iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u krajeve dekapolske.
Donesu mu nekoga gluhog mucavca pa ga zamole da stavi na nj ruku. On ga uzme nasamo od mnoštva, utisne svoje prste u njegove uši, zatim pljune i dotakne se njegova jezika. Upravi pogled u nebo, uzdahne i kaže mu: »Effata!« — to će reći: »Otvori se!« I odmah mu se otvoriše uši i razdriješi spona jezika te stade govoriti razgovijetno.
A Isus im zabrani da nikome ne kazuju. No što im je on više branio, oni su to više razglašavali i preko svake mjere zadivljeni govorili: »Dobro je sve učinio! Gluhima daje čuti, nijemima govoriti.«


Razmišljanje

Isus se danas nalazi u poganskim krajevima u kojima se jako puno ljudi bavilo magijom. Pokušavali su pomagati jedni drugima urocima. Isus ne želi da Ga poistovjete sa svojim vračevima i zato uzima nastranu gluhog mucavca kojemu vraća sluh i govor. Plod ovog ozdravljenja je veliko zanimanje stanovnika dekapolskih krajeva za Isusov nauk što im ujedno otvara i put do vjere u Krista. U ovom prizoru u kojem promatramo Isusa i gluhog mucavca na osami i čujemo Isusove riječi: Effata! — Otvori se! (Mk 7, 34), možemo pronaći korisne upute za sebe. Plodonosna otvorenost Kristu događa se u striktnom osobnom susretu između Boga i čovjeka. Potrebno je pronaći vrijeme za osamu, za duhovne vježbe, za molitvu, za osobni susret s Kristom pa makar u sakramentu pokore i pomirenja kako bi nam On mogao pomoći. Također je potrebno pokazati Isusu svoje duhovne rane: skinuti s njih improvizirane zavoje ispod kojih ih skrivamo, kako bi ih On, Božanski Liječnik, mogao pregledati, očistiti i iscijeliti Svojim dodirom. Gospodine Isuse Kriste, otvaramo Ti svoja srca. Pogledaj naše bolesti i slabosti. Krvi Kristova, operi nas! K. K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Kroz ovaj svijet proći ću samo jedanput. Svaku dobru stvar, svaku uslugu koju mogu iskazati ljudima daj, Bože, da učinim i ništa ne propustim.

(S. Grelet, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)