Ponedjeljak šestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Post 4, 1-15. 25; Ps 49, 1 i 8. 16bc-17. 20-21; Mk 8, 11-13.


Evanđelje dana (Mk 8, 11-13)

„Zašto ovaj naraštaj traži znak?“

U ono vrijeme: Istupiše farizeji i počeše raspravljati s Isusom. Iskušavajući ga, zatraže od njega znak s neba. On uzdahnu iz sve duše i reče: »Zašto ovaj naraštaj traži znak? Zaista, kažem vam, ovome se naraštaju neće dati znak.« Tada ih ostavi, ponovno uđe u lađu pa otiđe prijeko.


Razmišljanje

Bog dolazi čovjeku u raznim trenutcima njegova života. Pokušava ući u njegovo srce kako bi počeo vjerovati, ufati se i ljubiti. Evanđelje nam, preko Sina, pokazuje što želi Otac. Hoće da Ga ljudi, kao Njegova djeca, počnu shvaćati ozbiljno. Želi da Mu se ljudi prestanu obraćati kao neprisutnom, nerealnom, nerazumljivom, dalekom „starcu”; želi da Mu otvore svoje srce. Želi da Mu dopuste da ih dodirne rukom punom očinskog milosrđa, da osjete da su voljeni kako bi mogli voljeti sebe i druge. Hladni farizeji nisu povjerovali da je Isus Mesija i Spasitelj jer su njihova srca bila okorjela i ozebla za ono što se događalo oko njih. Stalno su čekali znak… Što je još Bog trebao učiniti da u Njega povjeruju ? Što Bog danas mora učiniti da ti u Njega povjeruj ? A. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Vlastita je bol ništavna, ali bol koju nanosimo drugima zagorčava kruh.

(Paul Claudel, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)