Pepelnica – Čista srijeda

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Korizmeni svagdan

Čitanja: Jl 2, 12-18; Ps 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 i 17; 2 Kor 5, 20 – 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18.


Evanđelje dana (Mt 6, 1-6. 16-18)

„Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to po sinagogama i ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju — neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!
Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti. I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.«


Razmišljanje

Započinjemo Korizmu, vrijeme intenzivnijeg življenja s Gospodinom i za Gospodina, gdje se nastojimo maksimalno osloboditi svega suvišnoga. Svega što nam stvara teret, svega što je u životu ispred Gospodina. Svakog ropstva, grijeha, ovisnosti, oholosti, pohlepe, škrtosti, zavisti, ljutnje, bludnosti, neumjerenosti, lijenosti. Tek nakon ovog koraka donosim odluku što kao žrtvu želim Gospodinu prikazati kao ljubav, kao zadovoljštinu, čega se želim uskratiti poradi dobra drugoga. Vježbati se u svakodnevnom čitanju Riječi Božje, razmatranju. U molitvi se Bogu otvaramo, dozvoljavamo Mu da nas Njegova Riječ zahvati i mijenja, postajemo sposobni za izvršavanje Njegove Riječi. Potrebno je obnoviti svoj molitveni život. Na taj način jačamo našu vjeru, povjerenje i predanje. Zatim smo pozvani na post i odricanje da bismo mogli vladati sobom, svojim strastima, tjelesnim prohtjevima. Neka ovo vrijeme bude i u samoodgojnome smislu dobra vježba krjeposnog života. Ne zaboravimo činiti dobro svojim bližnjima. Evo to je poruka današnjeg Evanđelja: milostinja, molitva, post. Osloboditi se grijeha, činiti pokoru i zadovoljštinu. Jesam li spreman? Jesam, ako se Gospodinu predam i dozvolim da me On vodi, jača, hrabri i krijepi! Ustrajno s Gospodinom! M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Ljubiti znači prije svega htjeti, a ne uvijek osjećati.

(Sv. Mala Terezija, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)