Srijeda prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Jon 3, 1-10; Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lk 11, 29-32.


Evanđelje dana (Lk 11, 29-32)

„Naraštaju se ovom neće dati znak doli znak Jone proroka.“

U ono vrijeme: Kad je nagrnulo mnoštvo, poče im Isus govoriti: »Naraštaj ovaj naraštaj je opak. Znak traži, ali mu se znak neće dati doli znak Jonin. Doista, kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će biti i Sin Čovječji ovomu naraštaju.«
»Kraljica će Juga ustati na Sudu s ljudima ovog naraštaja i osuditi ih jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a evo ovdje i više od Salomona! Ninivljani će ustati na Sudu s ovim naraštajem i osuditi ga jer se obratiše na propovijed Joninu, a evo ovdje i više od Jone!«


Razmišljanje

Koliko napora ulažemo u slušanje da čujemo mudrost Božje Riječi? Kraljica Sabe je prevalila dug put da bi čula mudrost kralja Salomona. Toliko često posežemo za onim što je lakše, što nam više odgovara, što je sukladnije našem načinu razmišljanja.

Isus nam danas govori da ćemo u Njemu naći više mudrosti nego u svih mudraca ovoga svijeta zajedno. Jedno je potrebo, a to je da Mu se stalno vraćamo, da kod Njega i u Njemu tražimo Put, Istinu i Život. Molimo danas za osjetljivo srce i otvorene oči kako bismo zamijetili znakove koje nam Bog daje da se promijenimo. D.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Bog je u svjesnoj ili nesvjesnoj nadi vječnosti, što te svaki put zahvati, kad posljednji put poljubiš čelo ledeno osobe koju nisi mogao ni zamisliti mrtvom.

(Juan Arias, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)