Petak prvog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Ez 18, 21-28; Ps 129, 1-2. 3-4. 5-6b. 6c-8; Mt 5, 20-26.


Evanđelje dana (Mt 5, 20-26)

„Idi i najprije se izmiri s bratom.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima: ‘Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.’ A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne: ‘Glupane!’ bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’ bit će podvrgnut ognju paklenomu.
Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.
Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš posljednjeg novčića.«


Razmišljanje

Čuli ste da je rečeno… A ja vam kažem! (Mt 5, 20.22) Isus se, u nekoliko redaka ranije, predstavlja kao novi Mojsije, novi Zakonodavac. On ne želi ukinuti židovske propise — Zakon. On ga jednostavno upotpunjuje, ispunjava, usavršava, samu bit Zakona čini jasnijom. Isus od Svojih učenika, mene i tebe, traži da budu još revniji u življenju Zakona od samih pismoznanaca i farizeja. Oni su slovili kao najrevniji vršitelji svih propisa, kao najpravedniji od svih Židova. A znamo da je Isus više puta kritizirao njihov način života i njihove propise. Zapravo, Isus traži da budem još bolji, još svetiji od njih, da na ispravan način razumijem Zakon, odnosno Božju Riječ te da je na ispravan i vjerodostojan način živim. Bog ne gleda moju vanjštinu kao ljudi, pred Njim ne mogu glumiti. On vidi moje srce, dubine moga bića i poznaje moje misli i stavove. Ne mogu pred svijetom glumiti da sam dobar, milosrdan, milostiv, spreman na praštanje, a u srcu osuđivati, kritizirati, sebe uznositi, a druge ponižavati, mrziti…. Valja cijelim svojim bićem naučiti živjeti onako kako je to Bog odredio i zatražio. Božji Zakon, odnosno Božja Riječ neka bude norma i pravilo moga života. D. L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Premda se deklariramo vjernicima, katkad živimo kao pravi ateisti: uopće ne računamo s Bogom. To se dogada, na primjer, kad se osjećamo i kad se ponašamo tako kao da je čitav život bez dubljeg smisla.

(Marijan Vugdelija, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)