Četvrtak drugog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Jr 17, 5-10; Ps 1, 1-2. 3. 4i 6; Lk 16, 19-31.


Evanđelje dana (Lk 16, 19-31)

„Primio si dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš.“

U ono vrijeme reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve.«
»Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo Umrije i bogataš te bude pokopan. Tada, u teškim mukama u paklu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abrahama i u krilu mu Lazara pa zavapi: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i rashladi mi jezik jer se strašno mučim u ovom plamenu.’ Reče nato Abraham: ‘Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mučiš. K tome između nas i vas zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ Nato će bogataš: ‘Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže mu Abraham: ‘Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ‘O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ‘Ako ne slušaju Mojsija i Proroka, neće povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’«


Razmišljanje

Valja nam obratiti pažnju na činjenicu da bogataš nije završio u paklu zbog bogatstva nego zbog načina na koji se njime koristio. Iz odlomka koji razmatramo da se zaključiti da bogataš nije htio dijeliti sa siromahom. Bogatstvo samo po sebi nije ni zlo ni dobro. Sve ovisi o načinu na koji se čovjek njime koristi. Ima bogatih ljudi koji svoje financijske mogućnosti koriste kako bi pomogli drugima, otvaraju radna mjesta, djeluju karitativno… Ima i bogataša koji su zaokupljeni umnažanjem svojih dobara i zgrtanjem isključivo za sebe. Bogatstvo nije samo novac. To je i vrijeme, sposobnosti, talenti, mogućnosti…

Kako koristim dobra u svome životu? Služe li drugima? Bogataš koji je završio u mjestu muka htio je poštedjeti svoju braću iste sudbine. Iz toga proizlazi da su živjeli na isti način kao i on. Bio je uvjeren da bi se promijenili i obratili kada bi vidjeli pokojnika. No, to je zabluda. Ako ne vjeruju Božjoj Riječi i ne trude se živjeti po Njoj, onda ih nikakva nadnaravna pojava neće promijeniti. Ponekad mislimo da bi nadnaravni događaji, pojave ili objave, mogle promijeniti nas same i ostatak svijeta. Ni u ono vrijeme, Isusova čudesa — ozdravljenje bolesnih, uskrsnuće mrtvih, egzorcizmi, umnažanje kruhova, moć nad prirodom… — nisu obratila sve one koji su Ga slušali i svjedočili tim događajima. Neki su ostali ustrajni u svojoj ravnodušnosti, čak i u neprijateljstvu prema Mesiji. Dakle čudesne pojave nisu odlučujuće za obraćenje. Istina, ponekad mogu pomoći; ali nešto je drugo izvor autentične promjene, a to je Božja Riječ, Sveto Pismo, Evanđelje. Čitam li i razmatram li Božju Riječ? Dopuštam li da Ona oblikuje moj život, da me obnavlja i obraća? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Bog je stvarnost zamislio kao kozmos, ali mi je zlobom i neuviđavnošću pretvaramo u kaos. Glavnina onoga što nas u životu ispunja tugom, bolju, gorčinom i tjeskobom — nije provrela iz Božje volje nego je odvirak naše povampirene slobode.

(Josip Ćurić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)