PDV: Stjepan Škvorc

Video-intervju “Pastores dabo vobis” sa svećenikom Požeške biskupije Stjepanom Škvorcom koji je kroz 17 godina svećeništva vršio brojne službe, a trenutno je upravitelj Župe sv. Katarine u Gaju i Župe Presvetog Srca Isusova u Antunovcu.