Treća korizmena nedjelja

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Treća korizmena

Čitanja: Izl 20, 1-17 ili kraće Izl 20, 1-3. 7-8. 12-17; Ps 18, 8. 9. 10. 11; 1 Kor 1, 22-25; Iv 2, 13-25.


Evanđelje dana (Iv 2, 13-25)

„Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.“

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.


Razmišljanje

Isusovo istjerivanje prodavača iz Hrama bilo je nedvojbeno jasan znak čišćenja Hrama i brige za čistoću vjere i poštovanja prema Svetom prebivalištu Boga Jahve. Ovaj Isusov proročki čin također je trebao skrenuti pozornost svima na činjenicu da se kult i vjera ne zloupotrebljavaju i ne koriste u vlastite svrhe i stjecanje materijalne koristi. U današnje je vrijeme, valjda kao nikada do sada, katolička vjera toliko onečišćena raznim suvremenim svjetskim kulturnim i društvenim strujanjima koja su često u potpunoj suprotnosti s pravom vjerom i evanđeoskim zahtjevima. Čak se i u samom krilu Crkve nalaze ljudi koje pokušavaju relativizirati i razvodniti Isusov Nauk prilagođavajući ga na neki način potrebama svijeta i današnjeg čovjeka.

Međutim, potrebno je prisjetiti se onog nepromjenjivog principa (koji obvezuje neovisno o vremenu u kojem živimo) da se Božja Riječ i evanđeoski zahtjevi ne smiju prilagođavati našim stvarnostima nego da se mi svojim životom i djelovanjem trebamo prilagođavati zakonitostima i pravilima sadržanim u Svetom Pismu i stoljetnoj Predaji Crkve. Nažalost, danas je jako puno „vukova u janjećoj koži” koji zavode one malene, a o čemu je govorio sam Gospodin Isus Krist i na što je upozoravao sv. Pavao u svojim poslanicama. Bog se i danas bori za Svoju zajednicu vjernika i želi očistiti Svoju Crkvu. Samo da ove Gospodinove intervencije ne budu pogubno prekasne za nas. Stoga, zauzimajmo se za vjernost Bogu i Evanđelju, a ako se možda u nekim trenutcima osjećamo izgubljeni zbog različiti pogleda prisutnih unutar same Crkve, posegnimo za našom osnovom i korijenom — Svetim Pismom (ispravno shvaćenim i naučavanim), te za tisućljetnom Predajom Crkve prisutne u nauku velikog mnoštva svetaca i pastira Crkve. D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Nitko se ne može nadati govoreći o nekom čovjeku da će ga opisati takvim kakav jest u Božjim očima.

(Mario Pomilio, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)