Ponedjeljak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 2 Kr 5, 1-15a; Ps 41, 2. 3; Ps 42, 3. 4; Lk 4, 24-30.

Klanjanje: Crnac.


Evanđelje dana (Lk 4, 24-30)

„Isus kao ni ono Ilija i Elizej, nije poslan samo Židovima.“

Kad je Isus došao u Nazaret, reče narodu u sinagogi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.


Razmišljanje

Možemo pasti u zamku uvjerenja da smo jedino mi oni izabrani, pravedni i bolji od drugih. To što Bog nije slao proroke Izraelcima ne znači da ih je prestao voljeti. Bog kroz to vrijeme nije ništa zanemario. Ovaj nam odlomak može pomoći da ubijamo u sebi oholost i da obraćenje započnemo od sebe. Bog nas sigurno neće zaboraviti. S naše strane je potrebno budno iščekivanje i otvorenost srca i uma. Promjena koja će se početi događati u nama bit će najveće čudo. D. S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Čovječanstvo strahuje jer osjeća posvuda nedostatak čovječnosti, nedostatak humaniteta. Čovječanstvo je u trci za sredstvima zaboravilo ciljeve života.

(Vladimir Filipović, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)