Utorak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Dn 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-5. 6-7ab. 8-9; Mt 18, 21-35.


Evanđelje dana (Mt 18, 21-35)

„Ako svatko ne oprosti svome bratu, Otac neće oprostiti vama.“

U ono vrijeme: Pristupi Petar Isusu i reče: »Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta?« Kaže mu Isus: »Ne kažem ti do sedam puta, nego do sedamdeset puta sedam.«
»Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše deset tisuća talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima te se pomiri dug. Nato sluga padne ničice preda nj govoreći ‘Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti.’ Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti.«
»A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše sto denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: ‘Vrati što si dužan!’ Drug padne preda nj i stane ga zaklinjali: ‘Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti’. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga.«
»Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: ‘Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao?’ I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.«


Razmišljanje

Pitanje koje Petar danas upućuje Isusu, često je pitanje koje i svaki od nas postavlja Isusu. Koliko još puta trebam oprostiti? Koliko dugo trebam čekati na oproštenje? Opraštanje je nužan suputnik čovjekova života. Svakome od nas je potrebno ovo iskustvo jer svatko od nas griješi i pada. Bog, svaki put kada Mu se obratimo i zamolimo Ga za oproštenje, pošto vidi naše žaljenje i skrušenost — iskazuje nam milost i oprašta.

Iskustvo milosrđa ne vodi uvijek k tome da i sami postanemo milosrdni. Božje oproštenje nama ne vodi „automatski” do našeg opraštanja drugima. Teška je to stvar, ponekad vrlo komplicirana i uvjetovana i drugom stranom. Bitan je stav srca da u njemu ne bude osjećaja povrijeđenosti, želje za osvetom već da prevlada ljubav i želja za spasenjem. Gospodine, pomozi mi prihvatiti Tvoje oproštenje i nauči me praštati! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Čovjek je čovjek po duši a nije po hlačama.

(Antun Radić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)