Srijeda trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Pnz 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19.

Klanjanje: Jakšić.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Tko ove riječi bude vršio i druge učio, taj će biti velik.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. (Mt 5, 17) Božja nam je objava prenesena tijekom stoljeća po Božjoj Riječi, a ne preko televizijskih prijemnika ili drugih medija. Bog se poslužio Riječju koja je u određenom povijesnom trenutku postala Tijelom, a prenijeli su nam je Proroci. Isus nam danas u tzv. govoru na gori jasno kaže da On ne mijenja ništa od onoga što je nagoviješteno. Ono što se u Starom Zavjetu odnosi na Njega ima svoje značenje i vrijednost, jer se u Njemu obistinjuje. Sve te nagovještaje On prihvaća i u poniznosti postaje njihova Ikona koja nam pokazuje prekrasnu sliku Božje ljubavi prema čovjeku. Isus se ne izmiče ispred poteškoća koje Ga čekaju; živi današnji dan razmatrajući o Božjem planu koji Otac ima s Njim. Ispunjavanje ovih navještaja svojevrstan je bezdan povjerenja i odnosa koji postoji između Boga i Isusa, Njegova ljubljenog Sina. Svakoga od nas Bog je obdario pozivom i sredstvima, kako materijalnim tako i duhovnim, koja su potrebna da bismo taj poziv mogli ostvariti. Stoga je najvažnija stvar za svakoga od nas da taj Božji plan otkrivamo i da ga s ljubavlju želimo ostvariti. Kontemplirajući Isusa od Njega se učimo povjerenju u Boga kako bismo mogli otkriti svoje darove, razvijati ih i njima služiti braći ljudima. M.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Najopasniji je onaj čovjek kojemu je tuđe sve što je ljudsko, koji je hladan prema sudbini rodne zemlje, prema sudbini bližnjega, prema svemu osim prema sudbini novčića koji je spustio u opticaj.

(Saltikov Ščedrin, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)