Ponedjeljak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: Iz 65, 17-21; Ps 29, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b; Iv 4, 43-54.


Evanđelje dana (Iv 4, 43-54)

„Idi, sin tvoj živi.“

U ono vrijeme: Ode Isus iz Samarije u Galileju. Sam je izjavio da prorok nema časti u svom zavičaju. Kad je dakle stigao u Galileju, Galilejci ga lijepo primiše jer bijahu vidjeli što je sve učinio u Jeruzalemu za blagdan. Jer su i oni bili uzišli na ‘blagdan.
Dođe dakle ponovno u Kanu Galilejsku, gdje bijaše pretvorio vodu u vino. Ondje bijaše neki kraljevski službenik koji je imao bolesna sina u Kafarnaumu. Kad je čuo da je Isus došao iz Jude’ u Galileju, ode k njemu pa ga moljaše da siđe i ozdravi mu sin jer već samo što nije umro. Nato mu Isus reče: »Ako ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete!« Kaže mu kraljevski službenik: »Gospodine, siđi dok mi ne umre dijete.« Kaže mu Isus: »Idi, sin tvoj živi!«
Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus i ode. Dok je on još silazio, pohite mu u susret sluge s viješću da mu sin živi. Upita ih dakle za uru kad mu je krenulo nabolje. Rekoše mu: »Jučer oko sedme ure pustila ga ognjica.« Tada razabra otac da je to bilo upravo onog časa kad mu Isus reče: »Sin tvoj živi.« I povjerova on i sav dom njegov.
Bijaše to drugo znamenje što ga učini Isus po povratku iz Judeje u Galileju.


Razmišljanje

Vjera je čovjekov čin, čin razuma i volje, odluka čovjeka da prihvati za istinu nešto što obično nije sa znanstvene strane provjerljivo u laboratoriju. Vjera je čin čovjekova povjerenja prema riječima drugoga čovjeka ili Boga ne zbog toga što su te riječi očite nego zbog toga što je te riječi izrekao, na primjer, u današnjem Evanđelju Isus. Kraljevski službenik svojim ušima čuje: Idi, sin tvoj živi! (Iv 4, 53) Povjerovao je riječima koje je Isus izgovorio. Bog nam progovara kroz stranice Starog i Novog Zavjeta. Bog nam progovara za vrijeme liturgije Riječi, tijekom sv. Mise i kada s vjerom u molitvenom ozračju osobno čitamo Sveto Pismo. Čujemo li Njegovu Riječ? Vjerujemo li Bogu? Bog govori: Ne bojte se! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. (Mt 28, 20) Povjerova čovjek riječi koju mu reče Isus. (Iv 4, 50) A ti? B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Svatko sam kuje svoju dušu, godinu za godinom. Čovjek mora nastojati očeličiti, izbrusiti dušu da bi postao ljudsko biće.

(Solženicin, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)