Utorak četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9ab; Iv 5, 1-3a. 5-16.


Evanđelje dana (Iv 5, 1-3a. 5-16.)

„Čovjek odmah ozdravi.“

Bijaše židovski blagdan pa Isus uziđe u Jeruzalem. U Jeruzalemu se kod Ovčjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika — slijepih, hromih, uzetih.
Bijaše ondje neki čovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je već dugo u tome stanju, kaže mu: »Želiš li ozdraviti?« Odgovori mu bolesnik: »Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi već prije mene siđe.« Kaže mu Isus: »Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!« Čovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda.
Toga dana bijaše subota. Židovi su stoga govorili ozdravljenome: »Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!« On im odvrati: »Onaj koji me ozdravi reče mi: ‘Uzmi svoju postelju i hodi!’« Upitaše ga dakle: »Tko je taj čovjek koji ti je rekao: ‘Uzmi i hodi?’« No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo. Nakon toga nađe ga Isus u Hramu i reče mu: »Eto, ozdravio si! ‘Više ne griješi da te što gore ne snađe!« Čovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio. Zbog toga su Židovi počeli Isusa napadati što to radi subotom.


Razmišljanje

Zašto Isus ne ozdravlja odmah svakoga — ostaje nam tajna. U današnjem odlomku iz Evanđelja naglašeno je da je između pet trjemova ležalo mnoštvo bolesnika — slijepi, uzeti… Usred toga mnoštva Isus primjećuje jednog bolesnika koji boluje već godinama. I poziva ga. Ovaj događaj nam s jedne strane pokazuje da je Bogu jako stalo do svakoga od nas i da svakome pristupa individualizirano, osobno. S druge strane, sv. Ivan nam svraća pozornost da Isus najbolje zna što se krije u čovjeku, zna naše boli i potrebe. Iako sve to teško podnosimo, On najbolje zna u kojem trenutku treba djelovati, ozdraviti, očistiti, osloboditi. No, puno je primjera u kojima i čovjek svojom molitvom i djelovanjem na sebe svraća Božje milosrđe i Njegovu milost. Molimo Boga da dođe k nama i našoj braći i sestrama Svojom milošću, molimo Ga to usrdnije da se znamo još snažnije pouzdati u Njega. A.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Koliko je visoko do neba toliko je duboko do čovjeka.

(Mirko Božić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)