Srijeda četvrtog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13cd-14. 17-18; Iv 5, 17-30.

Klanjanje: Sladojevci.


Evanđelje dana (Iv 5, 17-30)

„Kao što Otac uskrisuje mrtve, i oživljava, tako i Sin oživljava koje hoće!“

U ono vrijeme: Odgovori Isus Židovima: »Otac moj sve do sada radi pa i ja radim.« Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednačujući sebe s Bogom.
Isus nato odvrati: »Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe činiti ništa, doli što vidi da čini Otac; što on čini, to jednako i Sin čini. Jer Otac ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat će mu i veća djela od ovih te ćete se čudom čuditi. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoće. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu, da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ i vjeruje onomu koji me posla, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi čas — sada je! — kad će mrtvi čuti glas Sina Božjega i koji čuju, živjet će. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi; i ovlasti ga da sudi jer je Sin Čovječji. Ne čudite se tome jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili — na uskrsnuće života, a koji su radili zlo — na uskrsnuće osude. Ja sam od sebe ne mogu učiniti ništa: kako čujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla.«


Razmišljanje

Isus u ovom evanđeoskom odlomku uvjerava Svoje sugovornike da je jednak Ocu te poziva da povjeruju u riječi koje dolaze od Oca i koje daju istinski Život. Otac djeluje po Isusu, a to znači da ozdravlja, uskrsava mrtve i ima vlast da sudi ljudima. Slušanje Božje Riječi i vjera u Oca daju Vječni život, prenose iz smrti u životu. A što je s onima koji nisu čuvali Božju Riječ i nisu činili dobra prema Isusovoj volji? Isus govori o uskrsnuću osude. Bitno je ne naći se među tima. Otac moj sve do sada radi pa i ja radim! (Iv 5, 17) Isusov Otac sve do sada radi pa i Isus radi. Dopustimo Mu da radi u nama, da nas spašava, da Svojom Božanskom milošću ispunjava našu narav, um i volju te da nas osposobi za istinsko dobro. B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Sveti je čovjek stablo na koje slijeću sve ptice. On životom i djelom potvrđuje narodnu mudrost: želiš li da te ljudi gaze, budi most.

(Đuro Sušnjić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)