SV. JOSIP, ZARUČNIK BDM

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Josip, Zaručnik BDM
Svetkovina

Čitanja: 2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 88, 2-3. 4-5. 27 i 29; Rim 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a ili Lk 2, 41-51a.

Titular: Đurđenovac, Lipovljani, Vrbje, Slatina – sv. Josip – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 1, 16. 18-21. 24a)

„Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.“

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo
Gospodnji.


Razmišljanje

Bog ostvaruje Svoj vječni plan dolaska na zemlju po Isusu Kristu. Za to su Mu bili potrebni ljudi — konkretno Marija i Josip. Marijino Srce postaje prostor Božje prisutnosti, a kasnije Njezina utroba mjesto Božjeg prebivališta. Sveti Josip je svjedok svega toga i on je onaj koji sudjeluje u djelu čovjekova otkupljenja. Potreban je jer upravo On treba nadjenuti Ime budućem Mesiji. On će Ga braniti od Herodovih pristaša. On će se brinuti za Mariju i Isusa. On će poučavati Božjeg Sina ljudskom radu. Sveti Josip, svetac kojega slavimo na današnji dan, uzor je očinstva. Koliko je samo danas važna ispravna uloga oca i muža u obitelji: muža koji je oslonac ženi i oca koji je autoritet i odgojitelj djeci i slika Boga u obitelji. Kad je otac poslušan Bogu, kada sluša Riječi Svetoga Pisma tada u pravoj kršćanskoj obitelji uživa ugled i ima utjecaj. Autoritet oca u obitelji proizlazi iz dubokog odnosa s Bogom. Zadatak koji ti slijedi iz ovog današnjeg kratkog razmišljanja jest tvoja molitva za muževe i očeve da budu muškarci po uzoru na sv. Josipa. B.W.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Po Raspetom sve se preobrazilo: tama u svjetlost, smrt u život, prazna usamljenost u ispunjenu blizinu, nemoć u snagu… Isus je okusio smrt koja je bila plaća za grijeh. Zato ne treba da očajavam u grešnim tminama svojega života…

(Karl Rahner, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)