Utorak petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Br 21, 4-9; Ps 101, 2-3. 16-18. 19-21; Iv 8, 21-30.


Evanđelje dana (Iv 8, 21-30)

„Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete spoznati da Ja jesam.“

U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Ja odlazim, a vi ćete me tražiti i u svojem ćete grijehu umrijeti. Kamo ja odlazim, vi ne možete doći.«
Židovi se na to stanu pitati: »Da se možda ne kani ubiti kad govori: ‘Kamo ja odlazim, vi ne možete doći?’« A Isus nastavi: »Vi ste odozdol, ja sam odozgor. ‘Umrijet ćete u grijesima svojim.’ Uistinu, ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim.« a ja nisam od ovoga svijeta. Vi ste od ovoga svijeta. Stoga vam i rekoh:
Nato mu oni rekoše: »A tko si ti?« Odvrati Isus: »Ta što da vam s početka opet zborim? Mnogo toga imam o vama zboriti i suditi; no onaj koji me posla istinit je,
i što sam čuo od njega, to ja zborim svijetu.«
Ne shvatiše da im govori o Ocu. Isus im reče: »Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam i da sam od sebe ne činim ništa, nego da onako zborim kako me naučio Otac. Onaj koji me posla sa mnom je i ne ostavi me sama jer ja uvijek činim što je njemu milo.« Na te njegove riječi mnogi povjerovaše u njega.


Razmišljanje

U odlomcima iz Evanđelja koje razmatramo u petom tjednu Korizme postaje sve snažniji, jasniji i opasniji sukob između Isusa i vjerskih autoriteta Izraela. U današnjem odlomku nesporazum se uglavnom odnosi na Isusovo Boštvo. Krist, otkrivajući Svoje porijeklo, istovremeno upozorava Svoje suparnike: ako ne povjerujete da Ja jesam, umrijet ćete u grijesima svojim. (Iv 8, 24) Upotrebljavajući izraz „JA JESAM” Krist se poziva na događaj iz Knjige Izlaska u kojem Bog na Mojsijevo pitanje o Njegovu Imenu odgovara riječima: ja sam koji jesam. (Izl 3, 1314) Farizeji su savršeno dobro znali da se Isus, upotrebljavajući isto ovo Ime, poistovjećuje s njihovim Bogom — JAHVE. No, Učitelj iz Nazareta ne zaustavlja se samo na tome da im otkrije Tko je On, nego Svojim sugovornicima pokazuje i način na koji mogu doći do istine o Njemu. Govori: Kad uzdignete Sina Čovječjega, tada ćete upoznati da Ja jesam. (Iv 8, 27) I u ovim riječima Isus se poziva na farizejima dobro poznat događaj opisan u Knjizi Brojeva (usp. Br 21, 49): Izraelci su se, na putu iz egipatskog ropstva do Obećane zemlje umorni od uvjeta prolaska kroz pustiju, pobunili protiv Boga i Mojsija. Posljedica njihova bunta bile su zmije otrovnice čiji su ujedi mnoge Izraelce usmrtili. Pošto su priznali svoju krivicu i nakon Mojsijeva zagovora, Bog je naredio da se napravi zmija od mjedi i stavi na stup. Svaki onaj koga bi zmija ujela, pogledavši mjedenu zmiju, ozdravio bi. Mjedena zmija na stupu bila je nagovještaj Krista Raspetoga. Dakle, Isus želi reći da će Izabrani narod kad „uzdigne” Sina Čovječjega na drvo križa imati priliku u Njemu prepoznati pravoga Boga. U Crkvi se kroz ove dane uvriježio običaj „prikrivanja križeva”. Za vrijeme obreda Velikog Petka ti će križevi ponovno biti otkriveni i čašćeni. Kako sadržaj današnjeg evanđeoskog odlomka, tako i spomenuti običaj, trebaju nam pomoći da još svjesnije i dublje u Raspetome Gospodinu otkrijemo pravo Božje Lice. Prekriveno Tijelo Raspetoga za nas je simbol koji nam osvješćuje nerazotkriveno otajstvo žrtve i poniženja Sina Čovječjega. U poniznosti srca zaustavimo se ispred „prekrivenog križa” osvješćujući sebi da na njemu visi Otajstvo Boga koje nas poziva da sve dublje otkrivamo Njegovo Biće i živimo po uzoru na Njega. J.G.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Ljubav ne pozna srednjeg puta: ili oslobađa ili upropaštava.

(Victor Hugo, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)