NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST
Svetkovina

Čitanja: Iz 7, 10-14; Ps 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11; Hebr 10, 4-10; Lk 1, 26-38.

Klanjanje: Sirač.


Evanđelje dana (Lk 1, 26-38)

„Evo, začet ćeš i roditi sina.“

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«
Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče:
»Ne boj se, Marijo!
Ta našla si milost u Boga.
Evo, začet ćeš i roditi sina
i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik
i zvat će se Sin Svevišnjega.
Njemu će Gospodin Bog
dati prijestolje Davida, oca njegova,
i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«
Anđeo joj odgovori:
»Duh Sveti sići će na te
i sila će te Svevišnjega osjeniti. l
Zato će to čedo i biti sveto,
Sin Božji.
A evo tvoje rođakinje Elizabete:
i ona u starosti svojoj zače sina.
I njoj, nerotkinjom prozvanoj,
ovo je već šesti mjesec.
Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
Nato Marija reče:
»Evo službenice Gospodnje,
neka mi bude po tvojoj riječi!«
I anđeo otiđe od nje.


Razmišljanje

Anđeo je ušao k Mariji, u Njezin dom, u Njezinu nutrinu. Ušao je jer je Njezino Srce bilo otvoreno i gostoljubivo. Njegova Riječ je u Mariji prouzrokovala smetenost i strah. No, Ona ju je primila u Svoje Srce i razmatrala je. Je li moje srce otvoreno i gostoljubivo? Što radim s Božjom Riječju koju čujem i čitam? Što radim s osjećajima i emocijama koji se u meni pojavljuju? Govorim li Bogu i životu danas „Da!”, kao što je Ona rekla? Molim li Boga da me prosvijetli i da mi pomogne ući u dublje čitanje i razmatranje Božje Riječi i događaja iz moga života i da ih bolje razumijem? D.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Čovjek koji nije trpio, taj ne zna opraštati.

(Tomasseo, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)