VELIKI PONEDJELJAK

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan velikog tjedna

Čitanja: Iz 42, 1-7; Ps 26, 1. 2. 3. 13-14; Iv 12, 1-11.


Evanđelje dana (Iv 12, 1-11)

„Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa!“

Šest dana prije Pashe dođe Isus u Betaniju gdje bijaše Lazar koga je Isus uskrisio od mrtvih. Ondje mu prirediše večeru. Marta posluživaše, a Lazar bijaše jedan od njegovih sustolnika. Tada Marija uzme libru prave dragocjene narodne pomasti, pomaže Isusu noge i otare ih svojom kosom. I sva se kuća napuni mirisom pomasti.
Nato reče Juda Iškariotski, jedan od njegovih učenika, onaj koji ga je imao izdati: »Zašto se ta pomast nije prodala za trista denara i razdala siromasima?« To ne reče zbog toga što mu bijaše do siromaha, nego što bijaše kradljivac: kako je imao kesu, kradom je uzimao što se u nju stavljalo. Nato Isus odvrati: »Pusti je! Neka to izvrši za dan mog ukopa! Jer siromahe imate uvijek uza se, a mene nemate uvijek!«
Silno mnoštvo Židova dozna da je Isus ondje pa se okupi, ne samo zbog Isusa već i zato da vide Lazara kojega on bijaše uskrisio od mrtvih. A glavari svećenički odlučiše i Lazara ubiti jer su zbog njega mnogi Židovi odlazili i vjerovali u Isusa.


Razmišljanje

Današnje bi se Evanđelje moglo sažeti u tri riječi: Ljubav je najvažnija. Marijino ponašanje je mnogima bilo neshvatljivo, čak sablažnjivo. Juda svoju ljutnju izražava lažnom brigom za siromahe. Ulje kojim je Marija pomazala Isusove noge simbol je ljubavi koja ne poznaje granice, koja se ne obazire na cijenu, udaljenost, poteškoće. Ljubav nadilazi usko ljudsko razmišljanje, „preskače” svijet. Čovjek koji živi ljubav svakodnevno doživljava Nebo. Lazarove sestre su iskusile Božju ljubav koja nadilazi tamu groba, očaj smrti. Onaj tko je barem jedanput u životu doživio ovu Ljubav drugačiji je. Toliko se toga svakodnevno događa oko nas, toliko ljudi u potrebi susrećemo na ulici, u trgovini. Možda su to tvoji poznanici s kojima nemaš zajednički jezik, s kojima si u svađi, s kojima nisi izmiren. Isplati se sebi postaviti pitanje: što bi u takvoj situaciji, na mome mjestu učinio Isus? I počni tako činiti. Gospodine, nauči me živjeti Ljubav! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Nada u budući život čini vjernika osobito odgovornim za ovaj život. Živjeti za nebo znači zemlju činiti predvorjem neba.

(Kard. Franjo Kuharić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)