VAZMENI PONEDJELJAK

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Vazmena osmina

Čitanja: Dj 2, 14. 22-32; Ps 15, 1-2a i 5. 7-8. 11; Mt 28, 8-15.


Evanđelje dana (Mt 28, 8-15)

„Idite javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti.“

U ono vrijeme: Žene otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret! Reče im: »Zdravo!« One polete k njemu, obujme mu noge i ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«
Dok su one odlazile, gle, neki od straže dođoše u grad i javiše glavarima svećeničkim sve što se dogodilo. Oni se sabraše sa starješinama na vijećanje, uzeše mnogo novaca i dadoše vojnicima govoreći: »Recite: ‘Noću, dok smo mi spavali, dođoše njegovi učenici i ukradoše ga’ Ako to dočuje upravitelj, mi ćemo ga uvjeriti i sve učiniti da vi budete bez brige.« Oni uzeše novac i učiniše kako bijahu poučeni. I razglasilo se to među Židovima — sve do danas.


Razmišljanje

Pokušajmo se najprije uživjeti u situaciju, u raspoloženje koje je vladalo u srcima učenika i ovih žena prije nego što su se susreli s Uskrslim Isusom! Svatko od nas ima neko iskustvo gubitka drage mu i bliske osobe. Što si osjećao kad si se vratio s pogreba? Koji su te osjećali pratili? Neka ti to tvoje iskustvo pomogne razumjeti učenike i žene koje su se ranim jutrom uputile na grob. Njima je ovladala velika tama i veliko trpljenje, ali ne za dugo jer je Isus uskrsnuo. Prijeđimo sada prema onom uzvišenom ozračja koje je zavladalo nakon susreta s Uskrslim. Isus, Svijetlo svijeta, raspršuje svaku tamu našeg uma i našega srca. Bio je dovoljan samo kratak trenutak susreta žena s Isusom da se njihova srca ispune radošću, mirom, da sve ponovno dobije svoj smisao i da se dobije motivacija za život dalje. One su odmah potrčale da tu radost podijele s učenicima.

Htjedni čuti u svome srcu onu Isusovu riječ: Zdravo! Ona može promijeniti i izliječiti tvoje srce. Ta riječ može uliti u tvoje srce radost i mir, dati smisao i podstrek tvome životu. Zaželi u svome srcu susret s Isusom kakav su imale žene da možeš velikom snagom i potpunim uvjerenjem reći svima da je Krist uskrsnuo, da je Krist Živ i da je s nama sve do svršetka svijeta. Budi svjetlo Uskrsloga Krista, navješćujući i šireći ovu radosnu vijest. Z.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Umjetnost što je čovjek sretan u ljubavi leži u tome da daje sve, a ništa ne zahtijeva.

(Paul Bourget, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)