VAZMENA SUBOTA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Vazmena osmina

Čitanja: Dj 4, 13-21; Ps 117, 1 i 14-15. 16-18. 19-21; Mk 16, 9-15.


Evanđelje dana (Mk 16, 9-15)

„Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!“

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.
Nakon toga ukaza se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.
Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.«


Razmišljanje

Isus, uskrsnuvši rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni… Prvog se dana — dana najveće radosti za čovjeka i Crkvu — Isus ukazuje, ali ne mudracima ovoga svijeta i ne Svojim učenicima. Isus se ukazuje onoj koja je prema ljudskim kriterijima na posljednjem mjestu zbog svoga grješnog života. Što je dovelo do toga da je ona prva vidjela Krista? Znak je to one posebne veze i Božje ljubavi prema čovjeku. Tu ljubav je ona iskusila u trenutku kada joj je Isus oprostio grijehe i oslobodio ju. Marija je čitavim svojim srcem i bićem prionula uz Isusa i iz toga se rodio onaj prisni odnos i duboka vjera. Sada, prvoga dana nakon Isusova Uskrsnuća, premda sva potištena, uspijeva puna boli i s velikim osjećajem osamljenosti uputiti se prema grobu da susretne Krista. Čovjek koji dopusti da mu Božja ljubav obuzme srce ide za tom ljubavlju i ne kalkulira, ne gleda isplati li mu se to ili ne. Božja ljubav preobražava njegovo srce do te mjere da je u stanju nadvladati i najveću životnu tamu. Marija Magdalena nije samo ona koja je . prva vidjela Uskrsloga Gospodina nego i prva koja je vijest o praznom grobu javila učenicima. Molimo za milost da poput Marije Magdalene prvog dana Uskrsa susretnemo Krista Uskrsloga i da budemo Njegovi autentični svjedoci. M.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek, liječi od svih rana čovjekovu dušu, oslobađa od grijeha, putokaz je našoj slobodi i našoj savjesti. Uči ljubiti naše srce da voli Boga i ljude. Svojim je križem platio naše dugove svojim uskrsnućem navijestio je i naše uskrsnuće.

(Kard. F. Kuharić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)