Utorak drugog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 4, 32-37; Ps 92, 1ab. 1c-2. 5; Iv 3, 7-15.


Evanđelje dana (Iv 3, 7-15)

„Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.“

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Treba da se rodite nanovo, odozgor.
Vjetar puše gdje hoće;
čuješ mu šum,
a ne znaš odakle dolazi i kamo ide.
Tako je sa svakim
koji je rođen od Duha.«
Upita ga Nikodem: »Kako se to može zbiti?«
Odgovori mu Isus: »Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ?
Zaista, zaista, kažem ti:
govorimo što znamo,
svjedočimo za ono što vidjesmo,
ali svjedočanstva našega ne primate.
Ako vam rekoh zemaljsko
pa ne vjerujete,
kako ćete vjerovati
kad vam budem govorio nebesko?
Nitko nije uzašao na nebo
doli onaj koji siđe s neba,
Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji
tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,
u njemu ima život vječni.«


Razmišljanje

U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: ‘»Ne čudi se što ti rekoh: `Treba da se rodite nanovo, odozgor.’ Vjetar puše gdje hoće; čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha.« “Upita ga Nikodem: »Kako se to može zbiti?« “Odgovori mu Isus: »Ti si učitelj u Izraelu pa to da ne razumiješ? “Zaista, zaista, kažem ti: govorimo što znamo, svjedočimo za ono što vidjesmo, ali svjedočanstva našega ne primate. “Ako vam rekoh zemaljsko pa ne vjerujete, kako ćete vjerovati kad vam budem govorio nebesko? “Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji “da svaki koji vjeruje, u njemu ima život vječni.« Isus nastavlja razgovor s farizejom Nikodemom. Ovaj farizej razgovarao je s Isusom u okrilju noći; da ga tko ne bi vidio. Vidio je da „ima nešto” u tome što Isus naučava. Htio je čuti više. Isus ga polako poučava, ide sve dublje i dublje… No, sve to teško je Nikodemu razumjeti. Sav Isusov govor mora se prihvatiti vjerom, inače ostaje vrlo nerazumljiv. Samo vjera može čovjeka uzdići u visine, ne razum. Razum pomaže do jedne određene granice, a vjera pomaže prijeći tu granicu. Duh Božji je Onaj koji vjernika uvodi u dubine Božje. Razmatrajući Božju Riječ, Božju objavu i otvarajući se djelovanju Duha Svetoga, poniremo u Božje Otajstvo. Bog nam se darovao, On nam se objavio, zato valja slušati što je to rekao o Samome Sebi i tako Ga sve više upoznavati.

Bog je darovao Svoju Živu Riječ — Isusa Krista, Svoga Sina. Isus nam je još više približio Svog Oca — u Njemu i po Njemu možemo, zapravo, vidjeti Oca. Isus će dopustiti da Ga uzdignu na križ kao što je Mojsije uzdigao zmiju od mjedi. Svi koji su vjerom promatrali tu zmiju ozdravljali bi… Tako valja vjerom promatrati Isusa, Sina Božjega i bit ćemo ozdravljeni, tj. spašeni zauvijek. Isus, u razgovoru s Nikodemom, ukazuje na taj put po Duhu Svetom u vjeri do otajstvenog odnosa Oca i Sina te Boga i onih koji su otvoreni samo Njegovom Duhu. D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Neke stvari koje nam se događaju mi krstimo dobrima, neke druge lošima. Ali ne zaboravi, to je naš sud, često puta kratkovid, nesigurnih, privremenih kriterija. Pokušaj zavoljeti sve što ti se događa. I ne sudi, već primi sa zahvalnošću…

( Vesna Krmpotić, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)