Četvrtak trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja:  Dj 8, 26-40; Ps 65, 8-9. 16-17. 20; Iv 6, 44-51.

Klanjanje: Turnašica.


Evanđelje dana (Iv 6, 44-51)

„Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.“

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Nitko ne može doći k meni
ako ga ne povuče Otac koji me posla;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Pisano je u Prorocima:
Svi će biti učenici Božji.
Tko god čuje od Oca i pouči se,
dolazi k meni.
Ne da bi tko vidio Oca,
doli onaj koji je kod Boga;
on je vidio Oca.
Zaista, zaista, kažem vam:
tko vjeruje, ima život vječni.
Ja sam kruh života.
Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe.
Ovo je kruh koji silazi s neba:
da tko od njega jede,
ne umre.
Ja sam kruh živi
koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha,
živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati
tijelo je moje
— za život svijeta.«


Razmišljanje

Isus nas ovim riječima usmjerava prema vjeri u Oca i Kruh koji silazi s Neba, Kruh koji je Njegovo Tijelo. Sve pobožnosti, Mise, molitve, razmatranja, sve te prakse imaju smisla samo ako ih činimo u vjeri. Bez vjere su to puke geste i obredi koje i nemaju previše smisla i od kojih i nema previše koristi. Sam Isus često je spominjao Oca. Učenici su to primijetili: sjećamo se one situacije kada Ga je Filip pitao da im pokaže Oca. Filip je zasigurno primijetio koliko je Isusu važan odnos s Ocem i zato Ga je i sam htio još bolje upoznati. Drugi naglasak u ovom odlomku odnosi se na kruh koji silazi s neba; naravno ovdje se misli na Euharistiju, na Isusovo tijelo i Krv koje imamo priliku blagovati na svakoj sv. Misi. Isus naglašava da će svi koji budu blagovali ovaj Kruh imati Život vječni. Bitno je također naglasiti da je prije blagovanja ovoga Kruha važno povjerovati Isusu i Njegovoj Riječi i imati čisto srce — biti u stanju milosti jer jedino tako Bogu dopuštamo da nas po tome Kruhu priprema za Život vječni. Budimo vjerni Isusu i Njegovoj Riječi, imajmo otvoreno srce za susret s Njim u svakoj Euharistiji i nemojmo se bojati: On želi da se svaki čovjek spasi. S.H.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Svijet će zapaziti Krista samo onda, ako ga u nama nađe. Otkriti ga ako se iz nas ižaruje. Zatražiti ga ako ga u nama vidi.

(Marica Stanković, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)