PETA VAZMENA NEDJELJA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Peta vazmena

Čitanja: Dj 9, 26-31; Ps 21, 26b-27. 28. 30ab. 30c-32; 1 Iv 3, 18-24; Iv 15, 1-8.


Evanđelje dana (Iv 15, 1-8)

„Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«


Razmišljanje

Isus je istinski trs, a mi smo loze. Naš duhovni život, naš kršćanski život, život Kristovih učenika je neshvatljiv bez jedinstva s Isusom. Ona snaga i moć, vitalnost i ljubav koje nas čine plodnima i potječu od Njega. Današnji evanđeoski odlomak stavlja naglasak na donošenje roda, a to je moguće samo onda kada smo ucijepljeni u trs. Više puta se ponavlja riječ ostati jer je upravo ona ključ plodnosti, izdašnosti. Ovo „osta ti” ne znači samo biti nazočan, nego upućuje na međusobno sjedinjenje, međusobno poznanstvo i ljubav koja je preslika one ljubavi koja postoji između Oca i Sina.
Svatko od nas pozvan je donositi rod dobrih djela. Svatko od nas treba ljubiti ne samo riječima nego djelima i istinom. Na ovom putu zanimljivo je djelovanje Boga Oca to jest Onoga koji obrađuje — On nas kroz Isusove Riječi čisti. On siječe, odsijeca one loze koje ne donose roda. Riječ je o neprekidnom procesu obraćenja i čišćenja da bismo postali istinski Isusovi učenici. Kakve plodove donosimo u svome životu? Pokazujemo li svoju kršćansku ljubav i konkretnim djelima ili samo riječima? Kako reagiramo na Božje pedagoške zahvate svome životu? Ako odgovori na ova pitanja nisu pozitivni, onda bi to u nama trebalo izazvati patnju i tugu. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)