Srijeda petog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 15, 1-6; Ps 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Iv 15, 1-8.


Evanđelje dana (Iv 15, 1-8)

„Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ja sam istinski trs,
a Otac moj — vinogradar.
Svaku lozu na meni koja ne donosi roda
on siječe,
a svaku koja rod donosi,
čisti
da više roda donese.
Vi ste već očišćeni
po riječi koju sam vam zborio.
Ostanite u meni i ja u vama.
Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe
ako ne ostane na trsu,
tako ni vi ako ne ostanete u meni.
Ja sam trs,
vi loze.
Tko ostaje u meni i ja u njemu,
taj donosi mnogo roda.
Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ako tko ne ostane u meni,
izbace ga kao lozu
i usahne.
Takve onda skupe i bace u oganj te gore.
Ako ostanete u meni
i riječi moje ostanu u vama,
što god hoćete, ištite
i bit će vam.
Ovime se proslavlja Otac moj:
da donosite mnogo roda
i da budete moji učenici.«


Razmišljanje

Ostati u Isusu! Pokušaj zamijetiti ovaj Isusov trud oko tebe, osvijesti da je tvoj život bez Njega nemoguć kao što je nemoguć život loze bez trsa. Loza ne može sama od sebe donijeti roda. Kad se odsiječe od trsa — usahne. Isto se događa i u našem životu kada pokušavamo samo „na svoju ruku” nešto činiti, bez Boga, bez svetih sakramenata, bez Euharistije, bez svakodnevne molitve. Prekid veze s Bogom, udaljavanje od Njega grješnim načinom života, razni poroci, okultni i spiritistički obredi, kompromisi sa zlom odsijecanja su od trsa koji je izvor života i rodnosti. Isus nam jasno govori što se događa s odsječenom lozom koja ne donosi roda — baca se u oganj i gori. Jesi li svjestan da si ti ta loza koja je po svetom Krštenju ucijepljena u Krista i Njegovu Crkvu? Obrati pažnju na plodove svoga svakodnevnog života — jesu li vidljivi? Skreni pozornost na obećanje koje Isus daje: Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. (Iv 15, 7) Ostati u Isusu i uz Isusa jamstvo je da naš život neće biti puko vegetiranje nego će donijeti obilan rod i mi ćemo biti Njegovi učenici. Pokušaj zamijetiti u sebi one plodove koji su plod tvoje pripadnosti Kristu i tvoga ostajanja u Njemu. Razmisli što možeš još učiniti da ih bude više. Z.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)