Petak petog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 15, 22-31; Ps 56, 8-9. 10-12; Iv 15, 12-17.


Evanđelje dana (Iv 15, 12-17)

„Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovo je moja zapovijed:
ljubite jedni druge
kao što sam ja vas ljubio!
Veće ljubavi nitko nema od ove:
da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
Vi ste prijatelji moji
ako činite što vam zapovijedam.
Više vas ne zovem slugama
jer sluga ne zna
što radi njegov gospodar;
vas sam nazvao prijateljima
jer vam priopćih sve
što sam čuo od Oca svoga.
Ne izabraste vi mene,
nego ja izabrah vas
i postavih vas
da idete i rod donosite
i rod vaš da ostane
te vam Otac dadne
što ga god zaištete u moje ime.
Ovo vam zapovijedam:
da ljubite jedni druge.«


Razmišljanje

Zapovijed ljubavi koju Isus daje Svojim učenicima najveća je zapovijed jer Ga je ljubav odvela na Križ, ljubav Ga je dovela na zemlju i učinila jednim od nas, ljubav je ono što povezuje Trojedinoga Boga… Gospodin traži od Svojih učenika da njihova ljubav bude po uzoru i mjeri Njegove ljubavi — Gospodinova ljubav nam treba biti uzor, ideal prema kojem neprestano težimo. Trebamo ljubiti onako kako je Isus ljubio, a On je ljubio sve do smrti. Ljubav koju Gospodin od nas traži sastoji se u tome, kako to na jednom mjestu piše Ivan Apostol, da vršimo Njegove zapovijedi, ali vrhunac te ljubavi leži u spremnosti svoj život položiti za drugoga. Svoju ljubav možemo provjeriti i uvjeriti se postoji li upravo pod ta dva vida. Vodi li me moja ljubav k poslušnosti i izvršavanju Njegove volje koja se nalazi u Božjoj Riječi? Je li moja kršćanska ljubav tolika i tako zrela da sam spreman položiti svoj život za Boga i bližnjega ?
Zamijetimo da nam Isus govori da nas je On izabrao da budemo Njegovi učenici, da donosimo dobre plodove svoje vjere, svoga odabira, naše uzajamne ljubavi… Ne činimo mi uslugu Isusu što smo uz Njega i što Ga ljubimo, nego On nama čini uslugu što nam daje da Ga ljubimo i da donosimo plodove svoga kršćanskog života i rada. Možemo reći da nam On, time što nas je izabrao, iskazuje povjerenje i stavlja u naše ruke poklad prave vjere. Čuvam li taj polog vjere? Jesam li dostojan povjerenja koje mi je iskazao Bog? Mogu li ljudi, gledajući mene, moju ljubav, reći da sam Božji prijatelj? D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)