Ponedjeljak šestog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 16, 11-15; Ps 149, 1-2. 3-4. 5-6a i 9b; Iv 15, 26–16,4a.

Titular: Slatina – bl. Ivan Merz – svetkovina.


Evanđelje dana (Iv 15, 26–16,4a)

„Duh Istine svjedočit će za mene.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kada dođe Branitelj
koga ću vam ja poslati od Oca
— Duh Istine koji od Oca izlazi —
on će svjedočiti za mene.
I vi ćete svjedočiti
jer ste od početka sa mnom.
To sam vam govorio
da se ne sablaznite.
Izopćavat će vas iz sinagoga.
Štoviše, dolazi čas
kad će svaki koji vas ubije
misliti da služi Bogu.
A to će činiti
jer ne upoznaše ni Oca ni mene.
Govorio sam vam ovo
da se, kada dođe vrijeme,
sjetite da sam vam rekao.«


Razmišljanje

Duh Branitelj ima posebnu zadaću u svijetu. Ta zadaća se sastoji u tomu da raspali srca učenika žarom ljubavi koja izlazi od Oca i Sina. Vjernicima je potreban Duh Božji kako bi znali ispravno prepoznati zlo koje je donio drugi duh, otac laži. Duh Istine nam također pokazuje istinu o grijehu radi kojega je Isus umro na križu te posljedice koje ostavlja iza sebe hod putem laži. Duh Sveti je milost koju smo zadobili po Isusovim zaslugama da bismo mogli živjeti u slobodi. Ovaj dar Duha Svetoga također je i naša zadaća da svjedočimo riječju i djelom o Bogu kojega ljubimo. Potreban nam je Božji Duh da bi u nama došlo do raskida s grijehom, u biti raskida s lažju. Također ne smijemo zaboraviti da Božje darove ne dobivamo da bismo ih sakupljali i pravili zbirku ili popravili sebi raspoloženje stečenim duhovnim uspjehom. Božji darovi i Duh ljubavi potiču nas da svjedočimo srcem i od srca. Sveti Gašpar je znao reći: „Ne govori puno o Bogu, nego živi tako da te ljudi pitaju za Boga.”
Iščekujući silazak Duha Svetoga pripremimo se molitvom, devetnicom, klanjanjem, sakramentom pokore. Probudimo u srcu želju za Duhom kojega je lsus nagovijestio kao Branitelja. M.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)