Sv. Leopold Mandić, prezbiter

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Spomendan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 17, 15. 22–18, 1; Ps 148, 1-2. 11-12. 13. 14a. 14bcd; Iv 16, 12-15.

Titular: Požega, Virovitica – sv. Leopold Mandić – svetkovina.

Klanjanje: Nova Bukovica.


Evanđelje dana (Iv 16, 12-15)

„Duh Istine upućivat će vas u svu istinu.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.
No kada dođe on — Duh Istine —
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.
On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i navješćivati vama.
Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima
i — navješćivat će vama.«


Razmišljanje

Isus želi mnogo toga reći Svojim učenicima, ali osjeća da nisu za to spremni. On je strpljiv i nenasilan. Pun je razumijevanja prema Svojim učenicima. Isus spoznaje naše granice i mogućnosti. Svakome od nas daje onoliko koliko možemo nositi i razumjeti. Isto što je obećao učenicima, obećava i svima nama. Da nas neće ostaviti same, da će nam dati Svojega Duha koji će nas voditi i upućivati u svu istinu. Pozvao nas je da budemo otvoreni Duhu Istine. On je pro slavio Oca i Njega objavio. Duh Sveti nastavlja i dovršava Objavu. Krist živi u nama. Tako postajemo svjesni da smo puni Duha Kristova. Jesam li otvoren Duhu Svetom? Dozvoljavam li da Duh Božji boravi, prebiva u meni? Oplemenjuje li i pomazuje li Duh moju riječ? Živim li riječ koju izgovorim? Duh Sveti je svjedok protiv grijeha, protiv zloće. On sažiže zlo, sažiže grijeh prisutan u meni, u svijetu. Zato budimo svjesni svojih zadaća i odgovornosti i dozvolimo da svojom odgovornošću i životom pridonosimo svakodnevnoj preobrazbi svijeta i čovječanstva. Da se iskorijeni svaka zloća, grijeh, nepravda, lažno i krivo svjedočanstvo, da uistinu budemo vođeni Duhom Svetim i da živimo u Istini. Ta Istina je preduvjet svake sreće i zadovoljstva, u osobnom i zajedničkom životu! On je uvijek s nama da bi nas podigao iz naše nevolje. Dozvolimo Mu i prepustimo Mu se da nas On vodi, upravlja nama i savjetuje nas. D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)