Petak sedmog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 25, 13-21; Ps 102, 1-2. 11-12. 19-20ab; Iv 21, 15-19.


Evanđelje dana (Iv 21, 15-19)

„Pasi jaganjce moje, pasi ovce moje!“

Kad se Isus ukazao svojim učenicima, nakon doručka upita Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!«
»Zaista, zaista, kažem ti:
Dok si bio mlađi,
sam si se opasivao
i hodio kamo si htio;
ali kad ostariš,
raširit ćeš ruke
i drugi će te opasivati
i voditi kamo nećeš.«
A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«


Razmišljanje

Ovo pitanje koje Isus danas postavlja Petru i to tri puta – Ljubiš li me? – i Petrov odgovor postaju dijalog Osoba koje su svjesne onoga što govore. Nakon svakog Petrova odgovora – Da, Gospodine, Ti znaš da te volim! – Isus mu povjerava pastirsku brigu nad Ovcama (Crkvom). Ako pozorno pratimo i slušamo ove riječi, počinjemo odmah shvaćati težinu ovog dijaloga. To je dodjela prvenstva Petru medu svim učenicima. Isus upravo njemu povjerava zadaću da predvodi Stado. Ta je zadaća utemeljena na dubokom odnosu i svezi ljubavi s Isusom. Petar dajući odgovor biva obdaren ljubavlju i učvršćen u njoj. Mi te riječi danas prihvaćamo i doživljavamo kao neke daleke i kao da nisu upućene nama ili kao da se u njima u najmanju ruku nije radilo o nama. No, te riječi su upućene nama i o nama govore. jer smo upravo

danas ta Kristova Crkva, mi smo te Ovce i mi imamo toga Pastira – Petrova nasljednika kojega smo dužni slušati i za kojim trebamo ići. Upravo njemu Isus danas povjerava Svoje Ovce.

Hranim li se onom ljubavlju što proizlazi iz odnosa što ga današnji Petar ima s Isusom? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)