Srijeda devetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Tob 3, 1-11. 24-25; Ps 24, 2-3. 4-5ab. 6 i 7bc. 8-9; Mk 12, 18-27.


Evanđelje dana (Mk 12, 18-27)

„Bog nije Bog mrtvih, nego živih.“

U ono vrijeme: Dođu Isusu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga: »Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako. I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.«


Razmišljanje

Uvelike se varate. (Mk 12, 27)

Ovim riječima Isus upozorava saduceje koji Ispovijedaju Boga mrtvih. Nasuprot njima, oni koji vjeruju Božjoj snazi i Svetom Pismu imaju sasvim drugo viđenje stvari.

Duh je onaj koji oživljuje, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje sam vam govorio duh su i život su (Iv 6, 63), govori Isus. Tijelo predstavlja misli vezane uz zemaljski život i njegovu zemaljsku situaciju. Isto tako ono pokazuje nedostatak osjećaja za nadnaravno, sklonost zaboravljanju na duhovnu dimenziju i na sve ono što pokreće u nama ljubav i čežnju za Bogom.

Današnji svijet oduševljava se ugodom, usmjerava čovjeka na uživanje osobne slobode, a lagodan život prezentira nam se kao ideal. Ipak, u većini slučajeva to, nažalost, nije istinito. Vezivati se za ono što je isključivo materijalno, pogrešno je. To zaklanja i narušava smisao našega života, ukupnost njegove ljepote i buduću sreću. Ta u našem je životu najvažnije ono što nas spaja s Bogom, s Njegovim životom i s onim što nas čini istinski sretnima. Onaj tko to razumije i svoj duhovni život pretpostavlja materijalnom ne samo deklarativno, nego i u praksi, taj ima priliku iskusiti ovu istinu.

Ključ tumačenja budućnosti kojom smo ponekad toliko zaokupljeni nalazi se u živom Bogu. Samo On može u potpunosti razotkrivati tajne života svakome od nas; kako ovog, zemaljskog tako i onog, nebeskog. W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)