PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA – TIJELOVO

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA – TIJELOVO
Svetkovina

Čitanja: Izl 24, 3-8; Ps 115, 12-13. 15 i 16bc. 17-18; Hebr 9, 11-15; Mk 14,12–16,22-26.


Evanđelje dana (Mk 14,12–16,22-26)

„Ovo je tijelo moje. Ovo je krv moja.“

Prvoga dana Beskvasnih kruhova, kad se žrtvovala pasha, upitaju učenici Isusa: »Gdje hoćeš blagovati pashu, da odemo i pripravimo?«
On pošalje dvojicu učenika i rekne im: »Idite u grad i namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim pa gdje on uđe, recite domaćinu: ‘Učitelj pita: Gdje mi je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?’ I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište, prostrto i spremljeno. Ondje nam pripravite.«
Učenici odu, dođu u grad i nađu kako im on reče te priprave pashu.
I dok su blagovali, on uze kruh, izreče blagoslov pa razlomi, dade im i reče: »Uzmite, ovo je tijelo moje.«I uze čašu, zahvali i dade im. I svi su iz nje pili. A on im reče: »Ovo je krv moja, krv Saveza, koja se za mnoge prolijeva. Zaista, kažem vam, ne, neću više piti od ovoga roda trsova do onoga dana kad ću ga – novoga – piti u kraljevstvu Božjem.«
Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori.


Razmišljanje

Za Izraelce su zaklani Jaganjac i Njegova krv bili znakovi Božje moći i zaštite od Anđela smrti u noći Izlaska iz Egipta. Tijekom ove Pashe, koju proživljavamo skupa s učenicima, Isus ustanovljuje sakrament Euharistije u kojemu On sam postaje Žrtva-Jaganjac, a ujedno i Svećenik koji je prinosi. Od te večeri mi jedemo Njegovo Tijelo i pijemo Njegovu Krv svaki put kada u potpunosti sudjelujemo u Euharistijskom slavlju. On je Taj koji nam priprema ovaj najdragocjeniji dar – Sebe Sama – kako bi se svatko od nas mogao nahraniti i okrijepiti na svom životnom putu. Poziva nas i potiče da i mi učinimo isto – da budemo spremni poput Njega prinositi same sebe u žrtvi ljubavi, u toj gozbi razmjene darova. Kako god bilo, On je uvijek Taj po čijoj snazi možemo pripremiti svoju nutrinu 1 srce te učiniti da budu spremni za prinošenje sebe i primanje Njega.

Pobrinimo se za to da naše sudjelovanje u ovom sakramentu bude uvijek potpuno, kako bi Isus uvijek mogao Svojom ljubavlju prožimati našu svakodnevicu i naš život. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)