Sv. Kvirin Sisački, biskup i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Kvirin Sisački, biskup i mučenik
Spomendan

Čitanja: Tob 11, 5-17; Ps 145, 1b-2. 6c-7ab. 7c-8. 9-10; Mk 12, 35-37.

Obljetnica posvete crkve: Gornji Bogićevci.


Evanđelje dana (Mk 12, 35-37)

„Kako kažu da je Krist sin Davidov?“

U ono vrijeme: Naučavajući u Hramu, uze Isus govoriti: »Kako pismoznanci kažu da je Krist sin Davidov? A sam David reče u Duhu Svetome:
Reče Gospod Gospodinu mojemu:
‘Sjedi mi zdesna
dok ne položim neprijatelje tvoje
za podnožje nogama tvojim!’
Sam ga David zove Gospodinom. Kako mu je onda sin?«
Silan ga je svijet s užitkom slušao.


Razmišljanje

Isus Svoje tvrdnje često argumentira pozivajući se na riječi Svetog Pisma. Sveto Pismo je zbirka posebnih knjiga, napisanih po nadahnuću Duha Svetoga, dakle njihov pravi autor je Bog – On sam progovara nam po riječima Biblije. Nauk vjere proizlazi iz riječi Svetili knjiga. Psalam 110. koji Isus citira u današnjem Evanđelju, Psalam je koji govori o Mesiji. U njemu kralj David, nadahnuti autor tog biblijskog teksta, Mesiju i svoga potomka naziva Gospodinom. U tamošnjoj kulturi takvu kurtoaznu titulu mogao je upotrijebiti sin kada je htio počastiti svoga oca, ali nikako obrnuto. S jedne strane, Mesija je Davidov potomak, On će biti izdanak njegove loze, ali s druge strane, On nije samo njegov potomak, već netko još veći i važniji od ovog slavnog drevnog kralja.

Naslov Gospodin, koji se ovdje koristi, izražava Mesijino veliko dostojanstvo. Riječ Gospodin (Adonai) upotrebljavana je naizmjenično s riječju Bog u Starom Zavjetu ili su se koristile zajedno: npr. Gospodin, Bog nad vojskama (Adonai, Jahwe sewaot). Ili pak u vjerskim formulacijama: Čuj, Izraele, Jahve je jedan!

Božje se Ime uvijek izgovaralo s velikim poštovanjem i bilo je nezamislivo izgovoriti Ga bez pijeteta i poštovanja. Druga Božja zapovijed također nas podsjeća na to. Prvi su kršćani riječ Gospodin (grč. Kyrios) koristili kada su govorili o Isusu Kristu (usp. 1 Kor 8, 6). Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Razmatrajući Božju Riječ, učimo od nje tko je Bog i kako Ga trebamo častiti.

Jedini Gospodin, pravi Bog.
Sve što imam, dajem Mu.
Sh’ma Izrael.
Čuj Izraele, Gospodin je Bog.
Bog je jedan! K.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)