Ponedjeljak desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 1, 1-7; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; Mt 5, 1-12.

Klanjanje: Antunovac.


Evanđelje dana (Mt 5, 1-12)

„Blago siromasima duhom!“

U ono vrijeme: Isus ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati.
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!
Blago krotkima:
oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima:
oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas — zbog mene — pogrde i prognaju
i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!
Ta progonili su tako proroke prije vas!«


Razmišljanje

Suvremeni čovjek neprestano teži tome da ukloni svo zlo, svaku slabost, patnju, nedostatak iz svoga života. I to je donekle razumljivo. Međutim, neka od ovih osa blaženstava, koje navodi Gospodin, spominju upravo nedostatke, patnje i slabosti zlu kojih čovjek koji ih doživljava postaje blažen, odnosno sretan.

Svaki nedostatak, slabost ili patnja koji dotiču ne moraju nužno značiti nešto negativno u našem životu. Ovo ovisi o svakome od nas osobno i o našem pristupu onome nam donose raznorazna teška iskustva. Naravno, blaženstva koja navodi Isus nedvojbeno se tiču duhovnog poretka, naše nutrine, naše vjere. Međutim, sve to povezano s onim što proživljavamo u svome životu, onim što nas se osobno najuže tiče – a to razne brige, poteškoće i patnje s kojima susrećemo na svakodnevnom planu.

Ne moramo sve odmah riješiti, promijeniti i prevladati svojom ljudskom snagom. Neka iskustva u životu treba primati u duhu pokore i zadovoljštine, vjerujući i nadajući se da Će se sam Gospodin pobrinuti za nas, riješiti naše probleme, učiniti nas sretnima unatoč našim nedostacima i patnjama. O tome, između ostaloga, govore upravo ova blaženstva.

znamo i vjerujemo da je naša nagrada u Nebu jer nam to jamči Isus. Nećemo uvijek biti u stanju postići potpunu pravdu i mir ovdje na zemlji, nećemo uvijek postići ono čemu svim svojim snagama težimo poradi Kraljevstva Božjeg, ali znamo da ćemo u Nebu imati svoju nagradu i da Ćemo tamo potpunosti doseći plodove ovih blaženstava Gospodnjih. Ipak, na nama je da se svim snagama trudimo svojim služenjem i posvećenjem donositi Božja blaženstva na ovu zemlju već sada. D.M.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)