Srijeda desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 3, 4-11; Ps 98, 5. 6. 7. 8. 9; Mt 5, 17-19.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,
najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge učio,
taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

Čovjek koji ispunjava zapovijedi Zakona, ne poštuje zapovijed ljubavi, doživljava veliku prazninu.

Punina Zakona proističe iz ljubavi. Zapovijedi, naredbe i zabrane trebaju biti izraz ljubavi. Zakon lišen ljubavi postaje sredstvo smrti. Isus u središte svih pravila i zakona smješta ljubav. Predajući za nas Svoj život na križu, vlastitom je Krvlju izbrisao dug drevne krivnje.

Otvaranjem za dar Božje ljubavi koja proizlazi iz oprosta, čovjek se pretvara u sredstvo kadro ustanovljavati i provoditi propise Zakona.

Gospodine, nauči nas slušati Tvoj nauk! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)