Četvrtak desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 3, 15 – 4, 1. 3-6; Ps 84, 9ab-10. 11-12. 13-14; Mt 5, 20-26.


Evanđelje dana (Mt 5, 20-26)

„Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne bude li pravednost vaša
veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja,
ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima:
Ne ubij!
Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.
A ja vam kažem:
Svaki koji se srdi na brata svoga
bit će podvrgnut sudu.
Ako tko bratu rekne: ‘Glupane!’,
bit će podvrgnut Vijeću.
Ako tko reče: ‘Luđače!’,
bit će podvrgnut ognju paklenomu.
Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik
pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe,
ostavi dar ondje pred žrtvenikom,
idi i najprije se izmiri s bratom,
a onda dođi i prinesi dar.
Nagodi se brzo s protivnikom
dok si još s njim na putu,
da te protivnik ne preda sucu,
a sudac tamničaru,
pa da te ne bace u tamnicu.
Zaista, kažem ti,
nećeš izići odande
dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.«


Razmišljanje

Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. (Mt 5, 20)

Besjedu koju Isus Krist izgovara na gori za nas, Svoje učenike, predstavlja poseban poziv na kontemplaciju Krista – Ikone blaženstava. Pravednika, odana Svome Ocu u svemu, bez grijeha, Onoga koji prihvaća nepravednu kaznu za naše grijehe. Čemu nas Krist danas uči? Što je to što je bilo neispravno i nedostojno u Životima nekih farizeja?

Čitajući Evanđelje, dolazimo do zaključka da su farizeji vrlo često kreirali lažnu sliku o sebi, živeći u laži i licemjerju. Stoga su morali glumiti da su ono što nisu, i živeći tako grijehu, dolazili su u hram. Njihova je pravednost bila prividna jer su im srca bila laži, a njihova je djela karakterizirala hladna proračunatost. Ta su djela provodili kako udovoljili ljudima, pridobili ih za sebe i uživali njihovu naklonost. Svi mi imamo zrcalo, a kada se u njemu pogledamo, može se ispostaviti da u nama živi farizej koji se ne želi zagledati u istinsku ikonu „Pravednoga Krista”.

Današnji dan našega života izvrsna je prilika da prihvatimo Božji Duh kako u svom svakodnevnom životu ne bismo činili iste one pogrješke kao farizeji.

Molimo za poniznost, za milost obraćenja svoga srca. Postavimo si pitanje: Kakva se pravednost sviđa Bogu? Neka naša pravednost bude: čista, jednostavna, nesebična i istinita. M.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)