Utorak jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 8, 1-9; Ps 145, 1b-2. 3-4. 5ab. 6c-7ab. 7c-8; Mt 5, 43-48.

Titular: Okučani – sv. Vid, mučenik – svetkovina.

Klanjanje: Novska – sv. Luka Evanđelist.


Evanđelje dana (Mt 5, 43-48)

„Ljubite svoje neprijatelje!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na nebesima,
jer on daje da sunce njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!«


Razmišljanje

Današnje Evanđelje usmjerava naše misli na vrlo zahtjevna pitanja.

Jučer nam je Isus govorio da se ne opiremo zlu. Danas čitamo: Reče Isus svojim učenici* ma: ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone.« (Mt 5, 4344) Teške su ovo riječi, ali ako na trenutak razmislimo i prihvatimo Isusov komentar, vidimo da je upravo takvo ponašanje ono po čemu su se Isusovi učenici razlikovali od pogana. Postoji nešto u ljudskoj prirodi što, po savjesti, omogućava da volimo one koji nas vole i da mrzimo one koji mrze nas. Ako tako učinimo, po čemu se razlikujemo od pogana? Ako postupamo po paloj ljudskoj naravi, mi se ne moramo boriti protiv svojih slabosti, ne moramo ulagati nikakav napor u svoje postupke. Problem se pojavljuje tek kada u sebi treba pobijediti prirodne impulse ljudske pravednosti i zamijeniti ih nečim višim, Božjom pravednošću koju je teško prihvatiti. Netko nas mrzi, a mi bismo se trebali za njega moliti, voljeti ga. Ovdje se također treba prisjetiti da u smislu Kristova nauka voljeti znači polagati svoj život za ‘objekť svoje ljubavi.

Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. (Mt 5, 44-45) Težak je to poziv. Ali Bog je upravo takav. Za Njega nema razlike. On čeka na obraćenje svakog čovjeka, baš poput oca iz prispodobe o rasipnom sinu. Bog nikoga ne želi kažnjavati, odbaciti. On samo želi da čovjek shvati svoje pogrješke i vrati se sa zlog puta. On želi obraćenje svakog čovjeka. Želi pobijedimo odbojnost prema svojim neprijateljima i molimo se za njih da i oni uzmognu postati naši prijatelji. Moleći se za svoje neprijatelje, pomažemo im da se istrgnu vražjih zamki. Bog je Onaj koji može niti da tako bude jer je oslobađanje od moći Zloga upravo Božja domena. Njemu su poslušne sve sile i svi duhovi. Međutim, Bog koji bi sve mogao učiniti sam, ne želi kršiti slobodu koju je čovjeku dao na početku. On nas samo neprestano opominje i podsjeća: Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski! (Mt 5, 48)

Gospodine Isuse Kriste, u mom je srcu još uvijek toliko zamjeranja, gorčine, povrijeđenosti zbog nepravdi, rana zbog odbačene neshvaćene ljubavi, a Ti si prvi kroz sve to prošao sam. Kao plaću za Svoju ljubav i dobrotu primio si križ neprijateljstva koje je ranilo Tvoje Srce do izlijevanja Tvoje Presvete Krvi s kojom je iscurio i Tvoj ovozemaljski život, i to upravo zato da bi mogli živjeti čak Tvoji neprijatelji ako samo priznaju svoju pogrješku i svoj grijeh.

Isuse, molim Te, daj mi snage da Te mognem slijediti, također u podnošenju nepravde, čak i u ljubavi prema svojim neprijateljima. Amen.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)