Četvrtak jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 2 Kor 11, 1-11; Ps 110, 1-2. 3-4. 7-8; Mt 6, 7-15.


Evanđelje dana (Mt 6, 7-15)

„Vi ovako molite!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kad molite, ne blebećite kao pogani.
Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani.
Ne nalikujte na njih.
Ta zna vaš Otac što vam treba
i prije negoli ga zaištete.
Vi, dakle, ovako molite:
‘Oče naš, koji jesi na nebesima!
Sveti se ime tvoje!
Dođi kraljevstvo tvoje!
Budi volja tvoja
kako na nebu tako i na zemlji!
Kruh naš svagdanji daj nam danas!
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpustismo dužnicima svojim!
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od Zloga!’
Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke,
otpustit će i vama Otac vaš nebeski.
Ako li vi ne otpustite ljudima,
ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.«


Razmišljanje

Molitva nad molitvama. Nju je Isus najprije naučio moliti Svoje učenike. Mislimo da se može naučiti moliti, mislimo da postoji neka spasonosna vještina koju bismo naučili i kako bismo pred Bogom bili uspješni. Nije važna kvantiteta, količina izgovorenih moli. tava, nego koliko nam je srce u molitvenom stavu, naš stalni odnos prema Bogu koji nas poznaje bolje nego mi sami sebe. Isus, međutim izričito kaže: Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. Ne nalikujte na njih. (Mt 6, 7) Stoga Isus jednostavne savjetuje: Vi, dakle, ovako molite: `Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!’ (Mt 6, 9) Ako pažljivije analiziramo molitvu Oče naš vidjet ćemo da je cijeli naš duhovni život sadržan u Očenašu. Puni povjerenja obraćamo se Ocu za ono što nam je potrebno svaki dan. Molimo za kruh, za Euharistiju, za oproštenje grijeha… svatko u svome životu ima ono što moli Oca. Molimo za Duha jakosti i razlučivanja dobra od zla, da možemo prepoznavati kako smo svi u Božjim rukama, svaki naš pothvat, svako naše djelo. Ako je za nas bitan odnos s nekom osobom, onda je također i odnos s Bogom bitan. Taj se odnos, susret uspostavlja samo molitvom. U ovoj molitvi postajemo jedno s Njim i jedinstveni pred Bogom. Kakva je moja molitva? Imam li vremena za molitvu? Razmatram li, dopuštam li da me svaka ova riječ prožima, dotiče? Neka nas molitva svakodnevno mijenja i suobličuje našem Stvoritelju. M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)