Srijeda dvanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Post 15, 1-12. 17-18; Ps 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mt 7, 15-20.


Evanđelje dana (Mt 7, 15-20)

„Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
Bere li se s trnja grožđe
ili s bodljike smokve?
Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,
a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova
niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom
siječe se i u oganj baca.
Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«


Razmišljanje

U perikopi koju danas razmatramo, i koja je sastavni dio „govora na gori“, Isus upozorava Svoje učenike na lažne proroke koji pokušavaju djelovati unutar zajednice vjernika. Uspoređuje ih s grabežljivim vukovima u ovčjoj koži. Izvana glume vjeru, pobožnost i poslušnost Bogu, a zapravo zavaravaju i iskorištavaju povjerenje drugih ljudi u vlastite

svrhe i za vlastitu korist. Kriterij za prepoznavanje njihove autentičnosti jesu duhovni plodovi njihova života. Baš kao što se drvo poznaje po plodovima, tako se po ponašanju i postupcima prepoznaje što je u čovjeku. Ako je život takvog `proroka’ (makar i samo u jednom aspektu) negacija načela koja nalazimo u Evanđelju, to znači da je lažan. U naše vrijeme osobe (bilo duhovnici, bilo laici) koje službeno provode evangelizacijsku djelatnost, katehetsku ili pastoralnu službu u Crkvi, za svoje aktivnosti moraju imati mandat Crkve u obliku dopuštenja od strane lokalnog ordinarijata. Nitko ne može službeno „apostolirati“ ako nema `poslanje’ od Crkve. Kriterij za dodjeljivanje ili ne dodjeljivanje takvog mandata nisu u tolikoj mjeri verbalne izjave, koliko životni stav osobe. Ovdje nisu toliko bitne riječi, koliko ponašanje. Ovakvo razlučivanje dobro je primijeniti i na sebe – svoju osobnu vjeru i pobožnost. Pozvan sam sagledavati svoje svakodnevne postupke, ponašanje, odnose (posebno s najbližima i suradnicima) i uočavati kakve plodove donose. U takvoj samoprovjeri mogu pomoći, ako ništa drugo, onda riječi iz Poslanice Galaćanima koja navodi primjere duhovnih plodova. To su: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. J.G.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)