Subota dvanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Post 18, 1-15; Ps 1, 46-47. 48-49. 50 i 53. 54-55; Mt 8, 5-17.


Evanđelje dana (Mt 8, 5-17)

„Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom.“

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: »Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.« Kaže mu: »Ja ću doći izliječiti ga.« Odgovori satnik: »Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ — i ode, drugomu: ‘Dođi!’ — i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ — i učini.«
Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: »Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam: Mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.«
I reče Isus satniku: »Idi, neka ti bude kako si vjerovao!« I ozdravi sluga u taj čas.
Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu.
A uvečer mu doniješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi — da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese.


Razmišljanje

Božja Riječ ima moć. Kada je prihvaćena s vjerom, mijenja čovjekov Život, čini ga novim, ljepšim. Biblija nas izvještava o toj djelatnoj snazi Božje Riječi. Bog izgovara Riječ i stvara. Isus – Riječ koju govori Otac – postaje tijelom medu nama. Isusova prisutnost konkretan je znak Božje ljubavi prema čovjeku. Patnje i razne vrste nemoći koje iskusimo, Često nas navode da tražimo Boga.

Junak današnje evanđeoske perikope, iskusivši nemoć, dolazi k Isusu i moli Ga za pomoć. Satnikovo bezgranično povjerenje dirljiv je izraz njegove vjere u Boga: samo reci riječ… (Mt 8, 8) Ako slušamo Riječ Božju s vjerom i prihvaćamo je svim srcem, možemo doživjeti čudo. Iscjeljenje postaje poziv za poslanje da Činimo dobro. Gospodine, nauči me slušati, vjerovati i otvarati se Riječi! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)