SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLI

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SV. PETAR I PAVAO, APOSTOLI
Svetkovina

Čitanja: Dj 12, 1-11; Ps 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9; 2 Tim 4, 6-8. 17-18; Mt 16, 13-19.

Titular: Bokšić, Cernik, Čađavica, Kaptol, Stari Gradac – sv. Petar i Pavao, apostoli – svetkovina.


Evanđelje dana (Mt 16, 13-19)

„Ti si Petar-Stijena! Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.“

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus reče njemu: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.«


Razmišljanje

Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji? (Mt 16, 13) Kao da Isus nije znao što ljudi o Njemu govore i misle! Ovim i idućim pitanjem: A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Mt 16, 15) – kušao je Svoje učenike. Htio je, na neki način, vidjeti što oni misle, kako gledaju na Njega, kakav stav imaju prema Njemu. Vidi se da apostoli nisu bili potpuno sigurni u to što da misle o Njemu. No, Petar je osjetio poticaj i hrabro izrekao kako on vidi Isusa: T si Krist – Pomazanik, Sin Boga živoga. (Mt 16, 16) Nazvao Ga je i priznao Mesijom, obećanim Spasiteljem. Tada mu Isus, dajući mu novo ime, daje novu službu, novo poslanje. Njega će ojačati da bude važan kamen Prve Crkve. Daje mu i vlast da oslobađa od okova grijeha. Petar je bio glasnogovornik“ svih apostola i, na neki način, njihov predstavnik. Isus će tu vlast dati i svim ostalim apostolima – kako nam svjedoče Evanđelisti. Važno je zapitati se: Tko je Isus za mene? Smatram li Ga samo uzornim čovjekom ili i pravim Bogom — Sinom Božjim? Kakav stav imam prema Njemu? Nastojim li svoj život živjeti s Njim? Nastojim li, slušajući Njegove riječi, živjeti kako On želi? Jesam li svjestan uloge, zadaće koju mi je dao u ovome svijetu? Na koji način vršim svoje poslanje: kao otac, majka, brat, muž, žena, svećenik, redovnica, redovnik, vjernik u župi, poslodavac, radnik…? D.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)