Srijeda trinaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Post 21, 5. 8-21; Ps 33, 7-8. 10-11. 12-13; Mt 8, 28-34.


Evanđelje dana (Mt 8, 28-34)

„Došao si ovamo prije vremena mučiti zloduhe.“

U ono vrijeme: Kada Isus dođe prijeko, u gadarski kraj, eto mu u susret dvaju opsjednutih: izlazili su iz grobnica, silno goropadni, te nitko nije mogao proći onim putem. I gle, povikaše: »Što ti imaš s nama, Sine Božji? Došao si ovamo prije vremena mučiti nas?«
A podalje od njih paslo je veliko krdo svinja. Zlodusi ga zaklinjahu: »Ako nas istjeraš, pošalji nas u ovo krdo svinja.« On im reče: »Idite!« Oni iziđoše i uđoše u svinje. I gle, sve krdo jurnu niz obronak u more i podavi se u vodama.
A svinjari pobjegoše, odoše u grad te razglasiše sve, napose o opsjednutima. I gle, sav grad iziđe u susret Isusu. Kad ga ugledaše, zamole ga da ode iz njihova kraja.


Razmišljanje

Zlodusi znaju Kristovu snagu i znaju da im On ne dopušta gospodariti i zauzimati mjesta u ljudskim srcima čineći ih tako svojim robovima. Svako pojavljivanje Isusove svjetlosti i snage za njih nije dobrodošlo. Stoga je neshvatljiva reakcija stanovnika gadarskog kraja da nakon istjerivanja i oslobađanja njihovog opsjednutog zemljaka, izgubivši tek krdo svinja, ne pristaju da Isus i dalje boravi među njima. Nisu spremni na slobodu – koja je često povezana s gubitkom nekih drugih dobara, navika, užitaka i udobnosti u životu – kako bi ovaj život započeli iznova. Taj novi život jest život uživanja u Njegovoj prisutnosti, Njegovoj zaštiti, a istodobno i radost koju s Njime dijelim jer posjedujem sve što je potrebno za spasenje. Što si spreman izgubiti da bi živio u slobodi? H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)