Sv. Toma Apostol

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Toma Apostol
Blagdan

Čitanja: Ef 2, 19-22; Ps 116, 1. 2; Iv 20, 24-29.

Titular: Rajić – sv. Toma Apostol – svetkovina.


Evanđelje dana (Iv 20, 24-29)

„Gospodin moj i Bog moj!“

Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kada dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana njegovi učenici bijahu opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!«
Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus:
»Budući da si me vidio, povjerovao si.
Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«


Razmišljanje

Primjer apostola Tome otkriva nam da je relativno lako vjerovati kada čovjek vidi, dodirne. Toma nije povjerovao svojim prijateljima kada su mu rekli: Vidjeli smo Gospodina! (Iv 20, 25) Gospodin još jednom dolazi k apostolima i ovaj put se obraća Tomi – poziva ga da dotakne, da prinese ruku, da se uvjeri – tek tada ovaj je učenik bio spreman izustiti svoje priznanje Gospodin moj i Bog moj! (Iv 20, 28) Isus ne pohvaljuje ovakav stav, već blagoslivlja one koji nisu vidjeli, a povjerovali su na svjedočansku riječ. I danas je naša vjera na kušnji – jer smo skloni povjerovati i prihvatiti ono što realno vidimo, a tako postajemo zajednica kršćana koji se, poput Tome, moraju uvjeriti. Također, ako ne gledamo očima vjere, ako ne ljubimo ljubavlju Isusova Srca i ne osluškujemo svoju vjeru, danas nećemo biti u stanju povjerovati u Kristovo Uskrsnuće ni udarati stazom koja vodi u naše uskrsnuće u Isusu i s Isusom. Molimo Te, Gospodine, da uzmognemo povjerovati bez dokaza. H.C.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)