ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Četrnaesta kroz godinu

Čitanja: Ez 2, 2-5; Ps 122, 1. 2. 3-4; 2 Kor 12, 7-10; Mk 6, 1-6.

Obljetnica posvete crkve: Rajić.


Evanđelje dana (Mk 6, 1-6)

„Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju.“

U ono vrijeme: Isus dođe u svoj zavičaj. A doprate ga učenici. I kada dođe subota, poče učiti u sinagogi. I mnogi što su ga slušali preneraženi govorahu: »Odakle to ovome? Kakva li mu je mudrost dana? I kakva se to silna djela događaju po njegovim rukama? Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im govoraše: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i među rodbinom i u svom domu.« I ne mogaše ondje učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri.


Razmišljanje

Kakva li mu je mudrost dana ? (Mk 6, 1)

U svom rodnom gradu Isus se s jedne strane susreće s čuđenjem i divljenjem, a s druge s nedostatkom vjere i poniznosti kod ljudi s kojima je živio i koji su Ga smatrali običnim Izraelcem.

Mudrost koju Isus posjeduje proizlazi iz pomazanja Duhom Svetim: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza i posla… (Lk 4, 18.19) Isus ne poučava tako da ponavlja riječi drugih rabina, već kao Onaj koji ima vlast od Boga. Sveti će Pavao kasnije napisati da Krist nama posta mudrost od Boga (1 Kor 1, 30). Tu mudrost predodredi Bog za slavu našu (1 Kor 2, 7). Po Kristovoj Krvi i Uskrsnuću razotkriva se čitav plan Božje mudrosti i ljubavi. Kristova Krv pere nas od grijeha po sakramentima Crkve: krštenju i sakramentu pomirenja. Svoj savez s uskrslim Gospodinom obnavljamo u svakoj Euharistiji. Međutim, postoji i „mudrost ovoga svijeta”, ljudska mudrost koja se „ne želi otvoriti Božjem otajstvu i samu sebe smatra tvorcem vlastitoga spasenja. U njezinim očima križ nije ništa drugo doli ludost ili slabost.” (sv. Ivan Pavao II.) U današnjem Evanđelju vidimo i one koji primjećuju Božju mudrost u Isusu Kristu, kao i one koji je prijeziru uslijed nevjere, nepovjerenja i ponosa, koji vlastitu logiku smatraju vrhovnim autoritetom.

Ovo preziranje Krista – a po Kristu i boga – blokira ih i sprječava u primanju milosti: I ne mogaše ondje učiniti nijedno čudo. (Mk 6,5)

Gospodine, daruj nas milošću vjere i poniznosti kako bismo se danas mogli otvoriti Tebi koji si blizu kao i Tvojoj mudrosti. K.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)